| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.4.20.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6c ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku  
w gminach (t.j. Dz.U. z   2005r., Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z   dnia 20 maja 2010r. w   sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Na wniosek Wójta Gminy  
Rada Gminy Gaszowice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Postanawia organizować   odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o   których mowa  
w art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2005r., Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.) położonych na terenie Gminy Gaszowice, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.  

§   3.   Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Gaszowice oraz publikuje się w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Piotr   Górecki

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »