| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII.115.2012 Rady Gminy Ślemień

z dnia 9 maja 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591, z   późn. Zm.) oraz art. 42 ust.6 i   7 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. z   2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674, z   późn. zm.), art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z   2011r., Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych określonych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela o   liczbę godzin zajęć stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem, a   określonym w   tabeli:  

 

Lp.  

Stanowisko kierownicze  

Tygodniowy wymiar zajęć  

1  

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5   godzin dziennie liczącego:  

 

do 3   oddziałów  

10  

od 4   do 5   oddziałów  

8  

od 6   i więcej oddziałów  

3  

 

 

2  

Dyrektor Zespołu Szkół każdego typu liczącego:  

 

do 15 oddziałów  

6  

od 16 i   więcej oddziałów  

3  

 

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół liczącego:  

 

do 15 oddziałów  

13  

od 16 i   więcej oddziałów  

12  

 

 

Kierownik Filii Szkoły Podstawowej  

 

do 6   oddziałów  

15  

 

 

Doradca metodyczny  

10  

 

 

§ 2.  

W ramach posiadanych środków finansowych Rada Gminy odrębną uchwałą może, w   uzasadnionych przypadkach, obniżać dyrektorowi zespołu szkół, przedszkola obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określonych w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.  

§ 3.  

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z   § 1   odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z   tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.  

§ 4.  

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga szkolnego w   wymiarze 24 godzin.  

§ 5.  

Traci moc uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Ślemień z   dnia 16 czerwca 2011 r. w   sprawie szczegółowych zasad udzielania i   rozmiaru zniżek tygodniowo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w   placówkach oraz tygodniowo obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli szkół nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7.  

1)   Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w   Dzienniku, o   którym mowa w   ust. 1   z mocą obowiązującą od dnia 1   września 2011 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Micor

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »