| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/481/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/307/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. z   2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 pkt 7, art.   40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 43, art. 92 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. z   2011r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Mysłowice  
uchwala:  

§   1.   W Uchwale Nr XX/307/11 Rady Miasta Mysłowice z   dnia 24 listopada 2011r.  
w sprawie zwolnień w   podatku od nieruchomości na rok 2012, § 1   oraz § 3   ust. 1   otrzymują następujące brzmienie:  

1)   § 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na: boiska, obiekty sportowe i   place zabaw dla dzieci i   młodzieży, inne niż określone w   art. 7   ust. 1   pkt 5   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych. .

2)   § 3   ust. 1. W   przypadku nabycia przez podatnika uprawnień do zwolnienia od podatku od   nieruchomości, określonego w   § 1   uchwały, jest on zobowiązany, w   terminie do dnia 31 stycznia 2012r., do przedłożenia Prezydentowi Miasta Mysłowice deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o   nieruchomościach i   obiektach budowlanych w   przypadku osób fizycznych, na   obowiązujących w   danym roku podatkowym formularzach z   wykazem nieruchomości podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz zwolnionych na podstawie §1   uchwały. Jeśli   obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 stycznia 2012r. lub też po tym dniu zaistniało zdarzenie o   którym mowa w   art. 6   ust. 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych – w/w   deklarację, a   w przypadku osób fizycznych informację o   nieruchomościach i   obiektach budowlanych, należy złożyć w   terminie 14   dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub zaistnienia zdarzenia o   którym mowa w   art. 6   ust. 3   powołanej ustawy. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą do dnia 31.12.2012r.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice  


Grzegorz   Łukaszek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »