| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/40/2011 Rady Gminy Wilkowice, z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. )w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. Nr 127, poz. 857),

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VI/40/2011 Rady Gminy Wilkowice, z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 3 załącznika otrzymuje brzmienie:

„Wnioski o przyznanie stypendium można składać do końca października każdego roku kalendarzowego, w którym uzyskano wybitne osiągnięcia sportowe. Będą one rozpatrywane przez Komisję ds. Kultury Fizycznej Sportu i Promocji Gminy w trakcie posiedzenia, w miesiącu listopadzie"

2) § 6 ust. 3 załącznika otrzymuje brzmienie:

„Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia można składać do końca października każdego roku kalendarzowego, w którym uzyskano wybitne osiągnięcia sportowe. Będą one rozpatrywane przez Komisję ds. Kultury Fizycznej Sportu i Promocji Gminy w trakcie posiedzenia, w miesiącu listopadzie”.

3) § 7 załącznika otrzymuje brzmienie:

„1. W razie stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni. Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje zwrot wniosku bez rozpatrzenia.

2. Komisja każdorazowo indywidualnie ocenia wybitne uzdolnienia i osiągnięcia sportowe, biorąc pod uwagę kryteria przyznawania stypendiów, nagród lub wyróżnień określone w regulaminie.

3. Komisja może na swoje posiedzenie zaprosić wnioskodawcę oraz ekspertów z głosem doradczym.”

4) § 9 załącznika otrzymuje brzmienie:

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy na wniosek Komisji ds. Kultury Fizycznej Sportu i Promocji Gminy może przyznać jednorazową nagrodę lub wyróżnienie zgodnie z zasadą określoną w §6 i §7 regulaminu, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Budżetowo – Gospodarczych”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »