| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 357/XXI/2012 Rady Miasta Częstochowa

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 273/XXIV/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach/placówkach oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 42 ust. 7   pkt 3, art. 42a ust. 1, art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674, z   późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   Dotychczasowy zapis tytułu Uchwały Nr 273/XXIV/2000 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 27 marca 2000 r. (zmienionej Uchwałami Rady Miasta Częstochowy Nr: 344/XXVIII/2000 z   dnia 19 maja 2000 r.; 622/L/2001 z   dnia 23 sierpnia 2001 r.; 676/XLV/2005 z   dnia 23 maja 2005 r.; 725/XLVI/2005 z   dnia 27 czerwca 2005 r.; 526/XLV/2009 z   dnia 24 sierpnia 2009 r.) o   treści: „w sprawie zasad udzielania i   rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   szkołach/placówkach oraz w   sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i   logopedów oraz doradców metodycznych zatrudnionych w   szkołach i   placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa”, otrzymuje brzmienie: „w sprawie zasad udzielania i   rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   szkołach/placówkach oraz w   sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców metodycznych, konsultantów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w   szkołach/placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa”.  

§   2.   Przepis § 2. Uchwały Nr 273/XXIV/2000 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 27 marca 2000 r. (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy metodycznego, konsultanta oraz doradcy zawodowego zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.”.  

§   3.   Załącznik nr 2   do Uchwały Nr 273/XXIV/2000 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 27 marca 2000 r. (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   4.   Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 273/XXIV/2000 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 27 marca 2000 r. (z późn. zm.) nie ulegają zmianie.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2012 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik do Uchwały Nr 357/XXI/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

357 21.zal.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Starowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »