| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 124/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 9 maja 2012r.

w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłomnice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz 42 ust. 6   i ust. 7   pkt 2, w   związku z   art. 91 d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.),  

Rada Gminy Kłomnice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze w   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłomnice, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych określony w   art. 42 ust. 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela. Rozmiar obniżek określa poniższa tabela:  

 

Lp.  

Stanowisko kierownicze  

Tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć  

1.  

Dyrektor przedszkola   czynnego ponad  
5 godzin dziennie liczącego:  

 

do 2   oddziałów  

15  

3 i   więcej oddziałów  

18  

co najmniej 1   oddział zamiejscowy  

21  

2.  

Dyrektor szkoły (zespołu   ) każdego typu  
liczącej:  

 

do 7   oddziałów  

13  

od 8   do 10 oddziałów  

14  

od 11 do 16 oddziałów  

15  

17 i   więcej oddziałów  

16  

3.  

Wicedyrektor szkoły   liczącej:  

 

do 16 oddziałów  

9  

17 i   więcej oddziałów  

11  

2.   Wymiar godzin ustalony zgodnie z   ust. 1   dotyczy również nauczycieli, którym stanowisko kierownicze powierzono w   zastępstwie. Nowy wymiar godzin obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w   którym powierzono zastępstwo, a   jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.  

§   3.   Traci mocuchwała Nr 92/X/03 Rady Gminy Kłomnice z   dnia 17.10.2003r. w   sprawie zasad udzielania i   rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla dyrektorów i   wicedyrektorów szkół, zespołów szkół i   przedszkoli w   gminie Kłomnice  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  


mgr inż.   Jarosław   Łapeta

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »