| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 124/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 9 maja 2012r.

w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłomnice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz 42 ust. 6   i ust. 7   pkt 2, w   związku z   art. 91 d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.),  

Rada Gminy Kłomnice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze w   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłomnice, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych określony w   art. 42 ust. 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela. Rozmiar obniżek określa poniższa tabela:  

 

Lp.  

Stanowisko kierownicze  

Tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć  

1.  

Dyrektor przedszkola   czynnego ponad  
5 godzin dziennie liczącego:  

 

do 2   oddziałów  

15  

3 i   więcej oddziałów  

18  

co najmniej 1   oddział zamiejscowy  

21  

2.  

Dyrektor szkoły (zespołu   ) każdego typu  
liczącej:  

 

do 7   oddziałów  

13  

od 8   do 10 oddziałów  

14  

od 11 do 16 oddziałów  

15  

17 i   więcej oddziałów  

16  

3.  

Wicedyrektor szkoły   liczącej:  

 

do 16 oddziałów  

9  

17 i   więcej oddziałów  

11  

2.   Wymiar godzin ustalony zgodnie z   ust. 1   dotyczy również nauczycieli, którym stanowisko kierownicze powierzono w   zastępstwie. Nowy wymiar godzin obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w   którym powierzono zastępstwo, a   jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.  

§   3.   Traci mocuchwała Nr 92/X/03 Rady Gminy Kłomnice z   dnia 17.10.2003r. w   sprawie zasad udzielania i   rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla dyrektorów i   wicedyrektorów szkół, zespołów szkół i   przedszkoli w   gminie Kłomnice  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice  


mgr inż.   Jarosław   Łapeta

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »