| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 128/XVIII/2012 Rady Gminy Konopiska

z dnia 5 kwietnia 2012r.

w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz 1591z późn.zm.) w   związku z   art. 4   ust. 7   pkt 2, ust 11a ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości ( Dz. U. z   2005. nr 175, poz. 1459 z   póżn.zm.)  

Rada Gminy Konopiska uchwala co następuje :  

§   1.   Ustala się bonifikatę od opłaty z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych na rzecz osób fizycznych w   wysokości 90 %  

§   2.   Bonifikaty udziela się jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki  

1)   dochód miesięczny na jednego członka rodziny w   gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w   gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w   którym wystąpiono z   żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

2)   użytkownik wieczysty zdeklaruje jednorazowe uiszczenie całej opłaty z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości  

3)   nabywca nie zalega ze zobowiązaniami pieniężnymi wobec Gminy Konopiska w   trakcie ubiegania się o   bonifikatę  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Marcin   Poleszczuk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wojtowicz-Janicka

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »