| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22.161.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 09.054.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2010 - 2015"

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 roku o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z   2005 roku Nr 31 poz. 266 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   W załączniku do Uchwały Nr 09.054.2011 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 27 kwietnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2010 – 2015” wprowadza się następujące zmiany:  

1.   w rozdziale I   ust. 4   tabele nr 6   i 7   otrzymują brzmienie:  

„Tabela 6. Obecne wyposażenie techniczne lokali (stan na dzień 31.03.2012r.)  

 

Adres  

Ilość lokali  

Współ.standard  

Pow.mieszk.  

Pow.budynku  

Krakowska 3  

2  

1  

79,52  

 

Krakowska 3  

2  

0,8  

59,09  

138,61  

Krakowska 4  

2  

0,8  

82,59  

82,59  

Krakowska 7  

1  

1  

55,34  

 

Krakowska 7  

2  

0,8  

80,4  

135,74  

Krakowska 12  

1  

1  

46,09  

 

Krakowska 12  

6  

0,8  

202,43  

 

Krakowska 12  

1  

wolne  

25,44  

 

Krakowska 12  

1  

socjalny  

51,53  

325,49  

Krakowska 22  

3  

1  

111,57  

 

Krakowska 22  

3  

0,8  

92,93  

204,50  

Krakowska 35  

2  

1  

100,57  

100,57  

Kuków  

2  

1  

108,37  

108,37  

Rynek 3  

2  

1  

122,17  

122,17  

Solna 6a  

4  

1  

149,74  

149,74  

Solna 15  

1  

1  

42,31  

 

Solna 15  

1  

0,8  

38,72  

81,03  

Solna 23  

1  

0,8  

15,04  

 

Solna 23  

2  

1  

56,30  

71,34  

Sienkiewicza 11  

4  

1  

172,63  

 

Sienkiewicza 11  

2  

0,8  

60,37  

 

Sienkiewicza 11  

1  

socjalne  

26,14  

259,14  

Muznerowskiego 14  

2  

1  

83,70  

 

Muznerowskiego 14  

1  

0,8  

25,86  

 

Muznerowskiego 14  

1  

1,3  

44,82  

 

Muznerowskiego 14  

1  

wolne  

31,50  

185,88  

Częstochowska 16  

1  

1  

64,90  

64,90  

Częstochowska 36  

1  

dzierżawa  

64,00  

64,00  

Mickiewicza 30  

3  

1  

137,80  

137,80  

Mickiewicza 28  

1  

1  

29,50  

29,50  

Starokrzepice ul.Oleska(ZOZ) 207  

1  

1,3  

39,33  

39,33  

Starokrzepice ul. Oleska (DN) 207a  

6  

1,3  

252,01  

252,01  

Starokrzepice ul. Oleska 246  

1  

0,6  

71,00  

 

Starokrzepice ul. Oleska 246  

1  

socjalny  

64,00  

135,00  

RAZEM  

66  

 

2687,71  

2687,71  

Tabela 7. Zbiorcze zestawienie lokali mieszkalnych w   zależności od wsp. standardu  

 

Lp.  

Rodzaje mieszkań ze względu na położenie i   stan wyposażenia  

Ilość mieszkań szt.  

Współczynnik standardu  

Powierzchnia m 2

Procent udziału %  

1  

Mieszkanie z   łazienką i   co w   budynkach zadbanych  

8  

1,3  

336,16  

12,5  

2  

Mieszkanie z   łazienką bez co  

31  

1,0  

1365,96  

50,62  

3  

Mieszkanie tylko z   zimną wodą i   kanalizacją  

23  

0,8  

785,37  

29,23  

4  

Mieszkanie bez wody i   kanalizacji  

0  

0,6  

0  

0,00  

5  

Mieszkania socjalne  

3  

socjalne  

141,67  

5,27  

6  

Mieszkania dzierżawione  

1  

dzierżawa  

64,00  

2,38  

2.   wykreśla się w   rozdziale I   ust. 4   zapis: „Lokale wynajmowane na czas trwania stosunku pracy. Ustawa o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o   zmianie przepisów Kodeksu cywilnego art. 20 ust. 3   zezwala Radzie Gminy na wydzielenie w   zasobie mieszkaniowym lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Umowy najmu zawierane są na czas trwania stosunku pracy. Na ten cel przeznaczone są 2   lokale mieszkalne w   Starokrzepicach nr 207”  

3.   w rozdziale II ust. 1   tabela nr 8   otrzymuje brzmienie:  

„Tabela 8. Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego gminy"  

 

Wyszczególnienie  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

Ilość lokali gminnych w   tym  

socjalne- 3, pozostałe - 67, razem - 70  

socjalne- 3, pozostałe - 67, razem - 70  

socjalne-3, pozostałe-67, razem - 70  

socjalne-3, pozostałe-63, razem - 66  

socjalne-3, pozostałe-54, razem - 57  

socjalne-3, pozostałe-52, razem - 55  

lokale do rozbiórki  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

lokale gminne nowowybudowane  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

lokale gminne do sprzedazy  

-  

pozostałe - 1, razem 1  

pozostałe - 5, razem 5  

pozostałe - 5, razem 5  

pozostałe - 2, razem 2  

pozostałe - 3, razem 3  

lokale przemianowane  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

4.   w rozdziale II ust. 2   tabela nr 9   otrzymuje brzmienie:  

„Tabela 9. Prognoza stanu technicznego budynków komunalnych.  

 

Lp  

Adres  

Pow.użytkowa m 2

Ilość mieszkań  

2009 r.  

2010 r.  

2011 r.  

2012 r.  

2013 r.  

2014 r.  

1  

Krzepice, ul.Krakowska 3  

138,61  

4  

dobry  

1- planowana sprzedaż  

1-planowana sprzedaż  

x  

1-planowana sprzedaż  

1- planowana sprzedaż  

2  

Krzepice, ul. Krakowska 4  

82,59  

2  

średni  

średni  

średni  

dobry  

dobry  

dobry  

3  

Krzepice, ul. Krakowska 7  

135,74  

3  

średni  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

4  

Krzepice, ul. Krakowska 12  

325,49  

9  

średni  

średni  

średni  

dobry  

dobry  

dobry  

5  

Krzepice, ul. Krakowska 22  

204,5  

6  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

6  

Krzepice, ul. Krakowska 35  

100,57  

2  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

7  

Krzepice, ul. Kuków 30  

78,37  

2  

dobry  

dobry  

dobry  

-dobry  

dobry  

dobry  

8  

Krzepice, ul. Solna 6a  

149,74  

4  

dobry  

dobry  

1- planowana sprzedaż  

1- planowana sprzedaż  

1- planowana sprzedaż  

1- planowana sprzedaż  

9  

Krzepice, ul. Solna 23  

71,34  

3  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

10  

Krzepice, ul. Solna 15  

81,03  

2  

dobry  

x  

x  

1- planowana sprzedaż  

x  

1- planowana sprzedaż  

11  

Krzepice, ul. Rynek 3  

122,17  

2  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

12  

Krzepice, ul. Sienkiewicza 11  

259,14  

7  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

13  

Krzepice, ul. Częstochowska 16  

64,9  

1  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

14  

Krzepice, ul. Częstochowska 36  

64  

1  

dobry  

dobry  

-dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

15  

Krzepice, ul. Muznerowskiego 14  

185,88  

5  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

-dobry  

dobry  

16  

Krzepice, ul. Mickiewicza 28  

29,5  

1  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

17  

Krzepice, ul. Mickiewicza 30  

137,8  

3  

dobry  

1- planowana sprzedaż  

x  

x  

1- planowana sprzedaż  

x  

18  

Starokrzepice, ul. Oleska 207 (DN)  

252,01  

6  

dobry  

x  

x  

3- planowana sprzedaż  

3- planowana sprzedaż  

x  

19  

Starokrzepice, ul. Oleska 207a (ZOZ)  

39,33  

1  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

20  

Starokrzepice, ul. Oleska 246  

135  

2  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

 

RAZEM  

2687,71  

66  

0  

2  

2  

5  

6  

3  

5.   w rozdziale IX tabela nr 15 otrzymuje brzmienie:  

Tabela 15. Nieruchomości w   których gmina jest współwłaścicielem  

 

Adres  

Liczba mieszkań ogółem  

Liczba mieszkań gminnych  

Procent udziału %  

Krzepice, ul. Mickiewicza 28  

6  

1  

16,6  

Krzepice, ul. Mickiewicza 30  

6  

3  

50  

Krzepice, ul. Solna 15  

5 mieszkalne, 4   użytkowe  

2 mieszkalne, 4   użytkowe  

40, 100  

Krzepice, ul. Solna 23  

4  

3  

75  

Krzepice, ul. Krakowska 3  

8  

5  

62,5  

Starokrzepice, ul. Oleska 207 (ZOZ)  

1  

1  

udział w   budynku 18,48 %  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »