| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22.161.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 09.054.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2010 - 2015"

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 roku o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z   2005 roku Nr 31 poz. 266 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   W załączniku do Uchwały Nr 09.054.2011 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 27 kwietnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2010 – 2015” wprowadza się następujące zmiany:  

1.   w rozdziale I   ust. 4   tabele nr 6   i 7   otrzymują brzmienie:  

„Tabela 6. Obecne wyposażenie techniczne lokali (stan na dzień 31.03.2012r.)  

 

Adres  

Ilość lokali  

Współ.standard  

Pow.mieszk.  

Pow.budynku  

Krakowska 3  

2  

1  

79,52  

 

Krakowska 3  

2  

0,8  

59,09  

138,61  

Krakowska 4  

2  

0,8  

82,59  

82,59  

Krakowska 7  

1  

1  

55,34  

 

Krakowska 7  

2  

0,8  

80,4  

135,74  

Krakowska 12  

1  

1  

46,09  

 

Krakowska 12  

6  

0,8  

202,43  

 

Krakowska 12  

1  

wolne  

25,44  

 

Krakowska 12  

1  

socjalny  

51,53  

325,49  

Krakowska 22  

3  

1  

111,57  

 

Krakowska 22  

3  

0,8  

92,93  

204,50  

Krakowska 35  

2  

1  

100,57  

100,57  

Kuków  

2  

1  

108,37  

108,37  

Rynek 3  

2  

1  

122,17  

122,17  

Solna 6a  

4  

1  

149,74  

149,74  

Solna 15  

1  

1  

42,31  

 

Solna 15  

1  

0,8  

38,72  

81,03  

Solna 23  

1  

0,8  

15,04  

 

Solna 23  

2  

1  

56,30  

71,34  

Sienkiewicza 11  

4  

1  

172,63  

 

Sienkiewicza 11  

2  

0,8  

60,37  

 

Sienkiewicza 11  

1  

socjalne  

26,14  

259,14  

Muznerowskiego 14  

2  

1  

83,70  

 

Muznerowskiego 14  

1  

0,8  

25,86  

 

Muznerowskiego 14  

1  

1,3  

44,82  

 

Muznerowskiego 14  

1  

wolne  

31,50  

185,88  

Częstochowska 16  

1  

1  

64,90  

64,90  

Częstochowska 36  

1  

dzierżawa  

64,00  

64,00  

Mickiewicza 30  

3  

1  

137,80  

137,80  

Mickiewicza 28  

1  

1  

29,50  

29,50  

Starokrzepice ul.Oleska(ZOZ) 207  

1  

1,3  

39,33  

39,33  

Starokrzepice ul. Oleska (DN) 207a  

6  

1,3  

252,01  

252,01  

Starokrzepice ul. Oleska 246  

1  

0,6  

71,00  

 

Starokrzepice ul. Oleska 246  

1  

socjalny  

64,00  

135,00  

RAZEM  

66  

 

2687,71  

2687,71  

Tabela 7. Zbiorcze zestawienie lokali mieszkalnych w   zależności od wsp. standardu  

 

Lp.  

Rodzaje mieszkań ze względu na położenie i   stan wyposażenia  

Ilość mieszkań szt.  

Współczynnik standardu  

Powierzchnia m 2

Procent udziału %  

1  

Mieszkanie z   łazienką i   co w   budynkach zadbanych  

8  

1,3  

336,16  

12,5  

2  

Mieszkanie z   łazienką bez co  

31  

1,0  

1365,96  

50,62  

3  

Mieszkanie tylko z   zimną wodą i   kanalizacją  

23  

0,8  

785,37  

29,23  

4  

Mieszkanie bez wody i   kanalizacji  

0  

0,6  

0  

0,00  

5  

Mieszkania socjalne  

3  

socjalne  

141,67  

5,27  

6  

Mieszkania dzierżawione  

1  

dzierżawa  

64,00  

2,38  

2.   wykreśla się w   rozdziale I   ust. 4   zapis: „Lokale wynajmowane na czas trwania stosunku pracy. Ustawa o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o   zmianie przepisów Kodeksu cywilnego art. 20 ust. 3   zezwala Radzie Gminy na wydzielenie w   zasobie mieszkaniowym lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Umowy najmu zawierane są na czas trwania stosunku pracy. Na ten cel przeznaczone są 2   lokale mieszkalne w   Starokrzepicach nr 207”  

3.   w rozdziale II ust. 1   tabela nr 8   otrzymuje brzmienie:  

„Tabela 8. Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego gminy"  

 

Wyszczególnienie  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

Ilość lokali gminnych w   tym  

socjalne- 3, pozostałe - 67, razem - 70  

socjalne- 3, pozostałe - 67, razem - 70  

socjalne-3, pozostałe-67, razem - 70  

socjalne-3, pozostałe-63, razem - 66  

socjalne-3, pozostałe-54, razem - 57  

socjalne-3, pozostałe-52, razem - 55  

lokale do rozbiórki  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

lokale gminne nowowybudowane  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

lokale gminne do sprzedazy  

-  

pozostałe - 1, razem 1  

pozostałe - 5, razem 5  

pozostałe - 5, razem 5  

pozostałe - 2, razem 2  

pozostałe - 3, razem 3  

lokale przemianowane  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

4.   w rozdziale II ust. 2   tabela nr 9   otrzymuje brzmienie:  

„Tabela 9. Prognoza stanu technicznego budynków komunalnych.  

 

Lp  

Adres  

Pow.użytkowa m 2

Ilość mieszkań  

2009 r.  

2010 r.  

2011 r.  

2012 r.  

2013 r.  

2014 r.  

1  

Krzepice, ul.Krakowska 3  

138,61  

4  

dobry  

1- planowana sprzedaż  

1-planowana sprzedaż  

x  

1-planowana sprzedaż  

1- planowana sprzedaż  

2  

Krzepice, ul. Krakowska 4  

82,59  

2  

średni  

średni  

średni  

dobry  

dobry  

dobry  

3  

Krzepice, ul. Krakowska 7  

135,74  

3  

średni  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

4  

Krzepice, ul. Krakowska 12  

325,49  

9  

średni  

średni  

średni  

dobry  

dobry  

dobry  

5  

Krzepice, ul. Krakowska 22  

204,5  

6  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

6  

Krzepice, ul. Krakowska 35  

100,57  

2  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

7  

Krzepice, ul. Kuków 30  

78,37  

2  

dobry  

dobry  

dobry  

-dobry  

dobry  

dobry  

8  

Krzepice, ul. Solna 6a  

149,74  

4  

dobry  

dobry  

1- planowana sprzedaż  

1- planowana sprzedaż  

1- planowana sprzedaż  

1- planowana sprzedaż  

9  

Krzepice, ul. Solna 23  

71,34  

3  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

10  

Krzepice, ul. Solna 15  

81,03  

2  

dobry  

x  

x  

1- planowana sprzedaż  

x  

1- planowana sprzedaż  

11  

Krzepice, ul. Rynek 3  

122,17  

2  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

12  

Krzepice, ul. Sienkiewicza 11  

259,14  

7  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

13  

Krzepice, ul. Częstochowska 16  

64,9  

1  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

14  

Krzepice, ul. Częstochowska 36  

64  

1  

dobry  

dobry  

-dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

15  

Krzepice, ul. Muznerowskiego 14  

185,88  

5  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

-dobry  

dobry  

16  

Krzepice, ul. Mickiewicza 28  

29,5  

1  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

17  

Krzepice, ul. Mickiewicza 30  

137,8  

3  

dobry  

1- planowana sprzedaż  

x  

x  

1- planowana sprzedaż  

x  

18  

Starokrzepice, ul. Oleska 207 (DN)  

252,01  

6  

dobry  

x  

x  

3- planowana sprzedaż  

3- planowana sprzedaż  

x  

19  

Starokrzepice, ul. Oleska 207a (ZOZ)  

39,33  

1  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

20  

Starokrzepice, ul. Oleska 246  

135  

2  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

dobry  

 

RAZEM  

2687,71  

66  

0  

2  

2  

5  

6  

3  

5.   w rozdziale IX tabela nr 15 otrzymuje brzmienie:  

Tabela 15. Nieruchomości w   których gmina jest współwłaścicielem  

 

Adres  

Liczba mieszkań ogółem  

Liczba mieszkań gminnych  

Procent udziału %  

Krzepice, ul. Mickiewicza 28  

6  

1  

16,6  

Krzepice, ul. Mickiewicza 30  

6  

3  

50  

Krzepice, ul. Solna 15  

5 mieszkalne, 4   użytkowe  

2 mieszkalne, 4   użytkowe  

40, 100  

Krzepice, ul. Solna 23  

4  

3  

75  

Krzepice, ul. Krakowska 3  

8  

5  

62,5  

Starokrzepice, ul. Oleska 207 (ZOZ)  

1  

1  

udział w   budynku 18,48 %  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »