| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 140(XXI)2012 Rady Gminy Poraj

z dnia 20 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 42, ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy w wysokości 30 godzin tygodniowo.

2. Dla określenia tygodniowy obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wymienionych w pkt 1 przez godzinę rozumie się 60 minut.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa poprzez zsumowanie odpowiednio tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przydzielonego dla każdego z tych stanowisk.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 237(XXXXI)2006 Rady Gminy Poraj z dnia 2 września 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »