| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 140(XXI)2012 Rady Gminy Poraj

z dnia 20 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 42, ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy w wysokości 30 godzin tygodniowo.

2. Dla określenia tygodniowy obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wymienionych w pkt 1 przez godzinę rozumie się 60 minut.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa poprzez zsumowanie odpowiednio tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przydzielonego dla każdego z tych stanowisk.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 237(XXXXI)2006 Rady Gminy Poraj z dnia 2 września 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »