| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 82/XIII/12 Rady Gminy Starcza

z dnia 9 maja 2012r.

w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Starcza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2011r. Nr 142,poz.1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 12 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 26 października 1982r. o   wychowaniu w   trzeźowości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z   2007r. Nr 70, poz. 473 z   późn.zm.),   Rada Gminy Starcza uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się na terenie Gminy Starcza następującą liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:  

1)   poza miejscem sprzedaży :   20  

2)   w miejscu sprzedaży :   6  

§   2.   Ustala się na terenie Gminy Starcza następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych:  

1.   Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i   w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w   odległości mniejszej niż 50 metrów od:  

1)   placówek oświatowo-wychowawczych,  

2)   szkół,  

3)   obiektów kultu religijnego.  

2.   Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych, od drzwi wejściowych miejsca sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektów wymienionych w   ust.1.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starcza.  

§   4.   Traci moc:  

1)   Uchwała Nr 108/XVI/97 Rady Gminy Starcza z   dnia 6   marca 1997r. w   sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytowania i   warunków sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Starcza.  

2)   Uchwała Nr 121/XIX/97 Rady Gminy Starcza z   dnia 26 sierpnia 1997r. zmieniająca uchwałę Nr 108/XVI/97 z   dnia 6   marca 1997r. w   sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytowania i   warunków sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Starcza.  

3)   Uchwała Nr 112/XVII/2001 Rady Gminy Starcza z   dnia 31 sierpnia 2001r. w   sprawie ustalenia dla gminy Starcza liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży.  

4)   Uchwała Nr 32/IV/03 Rady Gminy Starcza z   dnia 21 marca 2003r. w   sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Ewa   Jędrzejewska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »