| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 82/XIII/12 Rady Gminy Starcza

z dnia 9 maja 2012r.

w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Starcza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2011r. Nr 142,poz.1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 12 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 26 października 1982r. o   wychowaniu w   trzeźowości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z   2007r. Nr 70, poz. 473 z   późn.zm.),   Rada Gminy Starcza uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się na terenie Gminy Starcza następującą liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:  

1)   poza miejscem sprzedaży :   20  

2)   w miejscu sprzedaży :   6  

§   2.   Ustala się na terenie Gminy Starcza następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych:  

1.   Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i   w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w   odległości mniejszej niż 50 metrów od:  

1)   placówek oświatowo-wychowawczych,  

2)   szkół,  

3)   obiektów kultu religijnego.  

2.   Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych, od drzwi wejściowych miejsca sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektów wymienionych w   ust.1.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starcza.  

§   4.   Traci moc:  

1)   Uchwała Nr 108/XVI/97 Rady Gminy Starcza z   dnia 6   marca 1997r. w   sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytowania i   warunków sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Starcza.  

2)   Uchwała Nr 121/XIX/97 Rady Gminy Starcza z   dnia 26 sierpnia 1997r. zmieniająca uchwałę Nr 108/XVI/97 z   dnia 6   marca 1997r. w   sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytowania i   warunków sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Starcza.  

3)   Uchwała Nr 112/XVII/2001 Rady Gminy Starcza z   dnia 31 sierpnia 2001r. w   sprawie ustalenia dla gminy Starcza liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży.  

4)   Uchwała Nr 32/IV/03 Rady Gminy Starcza z   dnia 21 marca 2003r. w   sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Ewa   Jędrzejewska

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »