| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 86/XIII/12 Rady Gminy Starcza

z dnia 9 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starczy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2   i art.41 ustawy z   dnia 08 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z   póź.zm.) oraz art.110 ust.1 ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej ( Dz.U. z   2009r Nr 175, poz. 1362 z   późn.zm.),   Rada Gminy Starcza uchwala, co następuje:  

§   1.   W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Starczy, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 131/XVI/09 Rady Gminy Starcza z   dnia 25 czerwca 2009 roku w   sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Starczy, w   § 1   ust.2 dodaje się pkt 8a w   brzmieniu:  

8a) "Ustawę z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z   2011r Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.) w   zakresie prowadzenia pracy z   rodziną oraz ponoszenia wydatków na opiekę i   wychowanie dziecka umieszczonego w   pieczy zastępczej".  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Ewa   Jędrzejewska

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »