| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 86/XIII/12 Rady Gminy Starcza

z dnia 9 maja 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starczy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 2   i art.41 ustawy z   dnia 08 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z   póź.zm.) oraz art.110 ust.1 ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej ( Dz.U. z   2009r Nr 175, poz. 1362 z   późn.zm.),   Rada Gminy Starcza uchwala, co następuje:  

§   1.   W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Starczy, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 131/XVI/09 Rady Gminy Starcza z   dnia 25 czerwca 2009 roku w   sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Starczy, w   § 1   ust.2 dodaje się pkt 8a w   brzmieniu:  

8a) "Ustawę z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z   2011r Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.) w   zakresie prowadzenia pracy z   rodziną oraz ponoszenia wydatków na opiekę i   wychowanie dziecka umieszczonego w   pieczy zastępczej".  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Ewa   Jędrzejewska

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »