| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/450/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Gimnazjum nr 10 w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 18 pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 1, 2   oraz art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz.1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 59  
ust. 1, 2   w   związku z   art. 5c pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty ( Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572, z   późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust 1   pkt 2, ust 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami)  
po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w   Katowicach  

Rada Miejska  
uchwala, co następuje :  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Gimnazjum nr 10 z   siedzibą przy ul. Michałowicza 55 w   Bielsku–Białej.  

§   2.   1.   Uczniowie zlikwidowanego Gimnazjum kontynuują naukę w   Gimnazjum nr 8   w Bielsku-Białej, ul. Doliny Miętusiej 5  

2.   Dokumentację likwidowanego Gimnazjum przejmuje Prezydent Miasta Bielska–Białej, z   wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty w   terminie 1   miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.  

§   3.   1.   Mienie ruchome, znajdujące się na stanie likwidowanego Gimnazjum zostanie rozdysponowane, zgodnie z   zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska–Białej.  

2.   Mienie nieruchome, na które składa się budynek likwidowanego Gimnazjum i   działki:   nr 472/5 o   powierzchni 83 m   2   , nr 473/6 o   powierzchni 2756 m   2   , nr 473/7 o   powierzchni 2214 m   2   ,   nr 473/22 o   powierzchni 5474 m   2   , nr 475/3   o powierzchni   89   m   2   przeznacza się na siedzibę IV Liceum Ogólnokształcącego w   Bielsku–Białej.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska–Białej  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »