| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/189/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 6   i 6a, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), art.17 ust. 1   pkt 18, art.110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz.136 ze zm.) w   związku z   art.   10   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887)  

Rada Miejska w   Czechowicach-Dziedzicach  
uchwala:  

§   1.   W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w   Czechowicach-Dziedzicach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/197/08 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 1   lipca 2008 r., wprowadzić następujące zmiany:  

1)   § 1   pkt 2   otrzymuje brzmienie:  

"ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),",  

2)   w § 14 dodaje się pkt 10 i   11 o   następującej treści:  

"10) organizowanie pracy z   rodziną,  

11)   podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w   rodzinie, w   szczególności w   ramach pracy w   zespole interdyscyplinarnym.".  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Żelazny

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »