| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/189/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 6   i 6a, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), art.17 ust. 1   pkt 18, art.110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz.136 ze zm.) w   związku z   art.   10   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887)  

Rada Miejska w   Czechowicach-Dziedzicach  
uchwala:  

§   1.   W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w   Czechowicach-Dziedzicach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/197/08 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 1   lipca 2008 r., wprowadzić następujące zmiany:  

1)   § 1   pkt 2   otrzymuje brzmienie:  

"ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),",  

2)   w § 14 dodaje się pkt 10 i   11 o   następującej treści:  

"10) organizowanie pracy z   rodziną,  

11)   podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w   rodzinie, w   szczególności w   ramach pracy w   zespole interdyscyplinarnym.".  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Żelazny

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »