| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/224/09 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art.49 ust.2 i   art.54 ust. 3   i 7   oraz art.91d pkt.1 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97 poz. 674 z   późn. zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt.15 i   art.40 ust.1 oraz art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w   dniu wolnym od pracy. (Dz. U. z   2010 r. Nr 131 poz. 885), zwanym dalej „rozporządzeniem”,  

Rada Gminy w   Jeleśni  
uchwala co następuje:  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   zał. Nr 1   do  Uchwały Nr XXVII/224/09 Rady Gminy Jeleśnia z   dnia 02 kwietnia 2009 r. w   sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a   także wysokości i   szczegółowych zasad przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego.  

I.   Uchylić w   rozdziale II  §2 ust. 2   i wprowadzić nowy w   rozdziale II  §2 ust. 2   o następującym brzmieniu:  

2.   Dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela:  

1)   100zł miesięcznie w   oddziałach szkolnych i   przedszkolnych liczących do 10 uczniów,  

2)   150 zł miesięcznie w   oddziałach szkolnych i   przedszkolnych liczących od 11 do 20 uczniów,  

3)   200 zł miesięcznie w   oddziałach szkolnych i   przedszkolnych liczących powyżej 20 uczniów,  

4)   80 zł miesięcznie za sprawowanie funkcji opiekuna stażu .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jan   Pindel

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »