| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/224/09 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art.49 ust.2 i   art.54 ust. 3   i 7   oraz art.91d pkt.1 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97 poz. 674 z   późn. zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt.15 i   art.40 ust.1 oraz art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w   dniu wolnym od pracy. (Dz. U. z   2010 r. Nr 131 poz. 885), zwanym dalej „rozporządzeniem”,  

Rada Gminy w   Jeleśni  
uchwala co następuje:  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   zał. Nr 1   do  Uchwały Nr XXVII/224/09 Rady Gminy Jeleśnia z   dnia 02 kwietnia 2009 r. w   sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a   także wysokości i   szczegółowych zasad przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego.  

I.   Uchylić w   rozdziale II  §2 ust. 2   i wprowadzić nowy w   rozdziale II  §2 ust. 2   o następującym brzmieniu:  

2.   Dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela:  

1)   100zł miesięcznie w   oddziałach szkolnych i   przedszkolnych liczących do 10 uczniów,  

2)   150 zł miesięcznie w   oddziałach szkolnych i   przedszkolnych liczących od 11 do 20 uczniów,  

3)   200 zł miesięcznie w   oddziałach szkolnych i   przedszkolnych liczących powyżej 20 uczniów,  

4)   80 zł miesięcznie za sprawowanie funkcji opiekuna stażu .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 01 września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jan   Pindel

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »