| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.3.2012 Zarządu Powiatu Głubczyckiego; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 maja 2012r.

w sprawie kształcenia w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach uczniów klas wielozawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym

-   Paweł Sadza   - Starosta Pszczyński  

-   Henryk   Kolarczyk   -   Wicestarosta   Pszczyński  

a  
 

2.   Powiatem Głubczyckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w   imieniu którego działają:  

-   Józef Kozina – Starosta Głubczycki  

-   Piotr Soczyński – Wicestarosta Głubczycki  

Działając na podstawie art.5 ust.2 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001r.,  
nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), oraz uchwały Nr XVII/155/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 25 kwietnia 2012r. w   sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego z   zakresu edukacji publicznej oraz uchwały nr XXIII/109/2004 Rady Powiatu w   Głubczycach z   dnia 24 kwietnia 2004 r. w   sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  
Strony porozumienia ustalają co następuje:  

§   1.  

Powiat Głubczycki zobowiązuje się do kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński na kursach w   Ośrodku Dokształcania Zawodowego w   Głubczycach, przy Alei Śląskiej 1.  

§   2.  

1.   Powiat Pszczyński zobowiązuje się do udzielenia Powiatowi Głubczyckiemu dotacji za kształcenie uczniów, w   kwocie odpowiadającej iloczynowi faktycznie przeszkolonych uczniów oraz kosztu kształcenia jednego ucznia w   Ośrodku Dokształcania Zawodowego w   Głubczycach wynoszącego na: - kursie I   stopnia - 350,00 złotych - kursie II stopnia - 350,00 złotych - kursie III stopnia - 350,00 złotych.  

2.   Dotacja, w   wysokości określonej w   § 2, ust. 1, zostanie przekazana po otrzymaniu od Powiatu Głubczyckiego imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie, dokonywane każdorazowo po zakończeniu kursu.  

3.   Powiat Pszczyński dokona przelewu należnej kwoty dotacji na konto: 85 1020 3714 0000 4102 0012 7852  

4.   Kwota dotacji przekazana do dnia 30 czerwca 2012r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych do czerwca 2012r. uczniów i   kosztu, o   którym mowa w   ust. 1   porozumienia zostanie rozliczona do dnia 30 lipca 2012r.  

5.   Kwota dotacji przekazana do dnia 31 grudnia 2012r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych w   okresie od września do grudnia 2012r. uczniów i   kosztu, o   którym mowa w   ust. 1   porozumienia zostanie wykorzystana do 31 grudnia i   rozliczona do dnia 15 stycznia 2013r.  

§   3.  

W   sprawach   nie   uregulowanych w       niniejszym   porozumieniu   zastosowanie   mają   przepisy   ustawy z   dnia  
27   sierpnia   2009r.   o   finansach   publicznych   oraz   przepisy   Kodeksu   cywilnego.                


 

§   4.  

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na rok budżetowy 2012r.  

§   5.  

Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem zawarcia.  

§   6.  

Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.  

§   7.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   w Dzienniku Urzędowym   Województwa   Opolskiego.                Powiat Pszczyński                                                                                       Powiat Głubczycki  

 

 

Starosta Pszczyński  


Paweł   Sadza


Wicestarosta Pszczyński  


Henryk   Kolarczyk

Starosta Głubczycki  


Józef   Kozina


Wicestarosta Głubczycki  


Piotr   Soczyński

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gluźniewicz

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie księgowości spółek

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »