| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 135/XIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 18 maja 2012r.

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 42 ust. 4 i art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku statut, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 289/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku oraz uchwała Nr 92/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku i Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Pilśniak

Załącznik do Uchwały Nr 135/XIII/2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 18 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »