| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/250/12 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania dyrektorom szkół, przedszkoli i zespołów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust.7 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala:

§ 1. Dyrektorom szkół, przedszkoli i zespołów obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, według zasad określonych w następującej tabeli:

Typ i wielkość placówki

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art.42 ust.3

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami

Tygodniowa zniżka godzin

Przedszkole - 2 oddziały

25

12

13

Przedszkole - 3-4 oddziały

25

10

15

Szkoła (zespół) – do 8 oddziałów

18

8

10

Szkoła (zespół) – 9 i więcej oddziałów

18

5

13

§ 2. Dla pedagoga, psychologa i logopedy ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin w wysokości 33 godzin.

§ 3. 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin według wzoru: W = (x1 + x2) : [(x1 : y1) + (x2 : y2)], gdzie: x1, x2 … oznacza liczbę godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, y1, y2 … oznacza tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 i na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że wymiar do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/117/07 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania dyrektorom szkół, przedszkoli i zespołów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Katarzyna Cofała

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »