| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/250/12 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania dyrektorom szkół, przedszkoli i zespołów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust.7 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala:

§ 1. Dyrektorom szkół, przedszkoli i zespołów obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, według zasad określonych w następującej tabeli:

Typ i wielkość placówki

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art.42 ust.3

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami

Tygodniowa zniżka godzin

Przedszkole - 2 oddziały

25

12

13

Przedszkole - 3-4 oddziały

25

10

15

Szkoła (zespół) – do 8 oddziałów

18

8

10

Szkoła (zespół) – 9 i więcej oddziałów

18

5

13

§ 2. Dla pedagoga, psychologa i logopedy ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin w wysokości 33 godzin.

§ 3. 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin według wzoru: W = (x1 + x2) : [(x1 : y1) + (x2 : y2)], gdzie: x1, x2 … oznacza liczbę godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, y1, y2 … oznacza tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 i na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że wymiar do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/117/07 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania dyrektorom szkół, przedszkoli i zespołów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Katarzyna Cofała

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »