| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 21/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.   U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7   pkt 2   i 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), po uzyskaniu opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w   Goleszowie, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje  

§   1.   Wprowadza się „Regulamin określający szczegółowe zasady udzielania i   rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   przedszkolach, szkołach podstawowych i   gimnazjum, zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych, psychologów i   logopedów” jak w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała nr XXII/172/08 Rady Gminy Goleszów z   dnia 27 sierpnia 2008 roku  
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i   rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   przedszkolach, szkołach podstawowych i   gimnazjum, zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych, psychologów i   logopedów.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Dariusz   Orawiec

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 21/2012    
Rady Gminy Goleszów    
z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
 

Regulamin określający szczegółowe zasady udzielania i   rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   przedszkolach, szkołach podstawowych i   gimnazjum, zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych, psychologów   i logopedów  

Art.1.   1.   Określić w   sposób następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z   uczniami lub wychowankami:  

1)   dyrektor szkoły podstawowej, do której uczęszcza do 100 dzieci – 10   godzin  

2)   dyrektor szkoły podstawowej i   gimnazjum do której uczęszcza od 101 do 300 dzieci – 8   godzin   ,  

3)   dyrektor szkoły podstawowej i   gimnazjum do której uczęszcza powyżej 300 dzieci – 5   godzin ,  

4)   dyrektor przedszkola – 6   godzin ,  

2.   Dla wicedyrektorów w   szkołach podstawowych i   w gimnazjum tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o   którym mowa w   ust. 1   podwyższa się o   5 godzin.  

3.   Zasady określone w   ust. 1   i w   ust.2 odnoszą się również do nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w   ramach zastępstwa, z   tym, że obowiązują one od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w   którym powierzono zastępstwo.  

Art.2.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych) dla pedagogów szkolnych, psychologów i   logopedów określa się na 20 godzin .  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »