| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 220/XXII2011 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 23 maja 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr 169/VIII/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (tj.Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   W § 1   pkt 1   uchwały Rady Gminy w   Koszęcinie Nr 169/VIII/2011 z   dnia 27 grudnia 2011 r. w   sprawie zwolnień w   podatku od nieruchomości otrzymuje brzmienie:  

budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty stanowiące mienie komunalne w   rozumieniu art. 43 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), z   wyjątkiem :  

-   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej w   rozumieniu art. 1a ust.1 pkt 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych lub służących do celów innych niż publiczne w   rozumieniu art. 6   ww. ustawy ;  

-   przekazanych w   posiadanie zależne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   3.   Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa  dokonuje w   zakresie swojej regulacji  wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 

1.               dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z   17.12.1992),

2.               dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania  niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999)

 

Dane dotyczące ogłoszenia  aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania  przez  Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą  ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »