| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3/2012 Burmistrza Miasta Lędziny; Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Mikołów; Burmistrza Miasta Orzesze; Prezydenta Miasta Tychy; Wójta Gminy Kobiór; Wójta Gminy Ornontowice; Wójta Gminy Wyry do Porozumienia Międzygminnego nr 795/2006

zawarty w   dniu 1   lutego 2012 r. pomiędzy:  

Gminą Tychy, w   imieniu której działa: Prezydent - Andrzej Dziuba  

i Gminami:  

1.   Mikołów, w   imieniu której działa: Burmistrz – Marek Balcer  

2.   Łaziska Górne, w   imieniu której działa: Burmistrz – Aleksander Wyra  

3.   Orzesze, w   imieniu której działa: Burmistrz – Andrzej Szafraniec  

4.   Lędziny, w   imieniu której działa: Burmistrz – Wiesław Stambrowski  

5.   Wyry, w   imieniu której działa: Wójt – Barbara Prasoł  

6.   Kobiór, w   imieniu której działa: Wójt – Stefan Ryt  

7.   Ornontowice, w   imieniu której działa: Wójt – Kazimierz Adamczyk  

§   1.  

W Porozumieniu Międzygminnym nr 795/2006 z   dnia 7   września 2006 r., wprowadza sie nastepujące zmiany:  

1.   § 1   ust. 1   otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

1.   Gminy: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Lędziny, Wyry, Kobiór, Ornontowice zwane dalej Gminami, powierzają Gminie Tychy zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego w   gminnych przewozach pasażerskich, a   Gmina Tychy zadanie to przyjmuje do wykonania. .

2.   § 2   ust. 1   otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

1.   Sieć komunikacyjną w   gminnych przewozach pasażerskich obejmującą obszar niniejszego porozumienia, sposób jej obsługi oraz rozkłady jazdy obowiązujące w   dniu zawarcia niniejszego porozumienia, strony uznają za uzgodnione. .

3.   § 3   ust. 1   otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

"1.   Strony ustalają, iż z   tytułu organizowania transportu zbiorowego objętego niniejszym porozumieniem, Gminy będą przekazywać Gminie Tychy w   każdym roku budżetowym planowaną dotację wyliczoną według wzoru:  

infoRgrafika

gdzie:  

D G                             – dotacja gminy  

W Wzkm               – wydatki MZK na zakup usług przewozowych na liniach autobusowych  

W MZK               – pozostałe wydatki MZK po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych,wydatków na utrzymanie  

przystanków oraz części wydatkówprzypadającej na linie trolejbusowe  

D B                             – dochody ze sprzedaży biletów po wyłączeniu części przypadającej na linie                                             trolejbusowe  

D P               – pozostałe dochody MZK, po wyłączeniu dochodów przystankowych,dochodów ze sprzedaży składników majątku trwałegooraz części dochodów przypadającej na linie trolejbusowe  

Wzkm                 – praca przewozowa na liniach autobusowych  

Wzkm G               – praca przewozowa na zlecenie danej gminy w   gminnych autobusowych  

                            przewozach pasażerskich"  

4.   Uchyla się § 3   ust 2   i 3   porozumienia.  

§   2.  

Strony ustalają, iż rata dotacji za miesiąc styczeń 2012 r. płatna będzie do dnia 31 stycznia 2012 r.  

§   3.  

1.   Pozostałe postanowienia porozumienia Miedzygminnego nie ulegają zmianie.  

2.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 1   lutego 2012 r. z   zastrzezniem § 2   oraz podlega publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

3.   Niniejszy aneks sporządzono w   dziewięciu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron oraz 1   egzemplarz dla MZK.  

 

 

Prezydent Miasta Tychy  


Andrzej   Dziuba


Burmistrz Miasta Łaziska Górne  


Aleksander   Wyra


Burmistrz Miasta Lędziny  


Wiesław   Stambrowski


Wójt Gminy Kobiór  


Stefan   Ryt

Burmistrz Mikołowa  


Marek   Balcer


Burmistrz Miasta Orzesze  


Andrzej   Szafraniec


Wójt Gminy Wyry  


Barbara   Prasoł


Wójt Gminy Ornontowice  


Kazimierz   Adamczyk

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Flota Auto Biznes

FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »