| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/173/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie  
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku  
z art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.).  

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:  

§   1.   W Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Cieszynie uchwalonym uchwałą  
Nr XVIII/137/12 Rady  Powiatu  Cieszyńskiego z   dnia  31.01.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 2   pkt. 5) otrzymuje brzmienie:  

wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego  pod nr 000000014118 .

2.   W § 20 dodaje się ust. 4   o brzmieniu:  

„Roczne sprawozdanie finansowe  Zespołu zatwierdza Zarząd Powiatu Cieszyńskiego".  

3.   Załącznik nr 1   do Statutu otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i   Dyrektorowi Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Cieszynie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego  


Stanisław   Kubicius

.


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII/173/12    
Rady Powiatu Cieszyńskiego    
z dnia 29 maja 2012 r.  
 

Wykaz jednostek organizacyjnych wchodzących w   skład pionu medycznego ZZOZ w   Cieszynie  

1.   Szpital Śląski w   skład którego wchodzą:  

1)   Oddział anestezjologii i   intensywnej terapii                              

2)   Oddział chirurgiczny dla dzieci                                                                        

3)   Oddział chirurgiczny ogólny                                                                                                                  

4)   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej  

5)   Oddział chorób wewnętrznych  

6)   Oddział dermatologiczny  

7)   Oddział dzienny chemioterapii                                                          

8)   Oddział geriatryczny                                                                                                                                

9)   Oddział ginekologiczno-położniczy                                            

10)   Oddział kardiologiczny                                            

11)   Oddział nefrologiczny                                                                                                                  

12)   Oddział neonatologiczny                                                          

13)   Oddział neurologiczny                                                          

14)   Oddział okulistyczny                                                                                                                  

15)   Oddział otolaryngologiczny                                                          

16)   Oddział pediatryczny                                                          

17)   Oddział dzienny psychiatryczny                                            

18)   Oddział psychiatryczny                                                                                                                  

19)   Oddział rehabilitacyjny                                                                                                                  

20)   Oddział urologiczny                                                                                                                  

21)   Pododdział rehabilitacji neurologicznej                                                          

22)   Pododdział udarowy                                                          

23)   Szpitalny oddział ratunkowy                                            

24)   Apteka zakładowa  

25)   Blok operacyjny I  

26)   Blok operacyjny II  

27)   Centralna sterylizatornia  

28)   Dział Przyjęć  

29)   Gabinet medycyny szkolnej  

30)   Izba Przyjęć  

31)   Poradnia chirurgii dla dzieci  

32)   Poradnia chirurgii ogólnej  

33)   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej  

34)   Poradnia dermatologiczna  

35)   Poradnia diabetologiczna  

36)   Poradnia gastroenterologiczna  

37)   Poradnia geriatryczna  

38)   Poradnia ginekologiczno-położnicza  

39)   Poradnia kardiologiczna  

40)   Poradnia medycyny pracy  

41)   Poradnia nefrologiczna  

42)   Poradnia neonatologiczna  

43)   Poradnia neurologiczna  

44)   Poradnia okulistyczna  

45)   Poradnia onkologiczna  

46)   Poradnia otolaryngologiczna  

47)   Poradnia rehabilitacyjna  

48)   Poradnia schorzeń tarczycy  

49)   Poradnia urologiczna  

50)   Poradnia wad postawy  

51)   Poradnia zdrowia psychicznego  

52)   Pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia  

53)   Pracownia endoskopii  

54)   Pracownia rehabilitacji  

55)   Stacja dializ  

56)   Zakład diagnostyki obrazowej  

57)   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)  

2.   Szpital Sióstr Elżbietanek w   skład którego wchodzą:  

1)   Oddział gruźlicy i   chorób płuc                                            

2)   Oddział obserwacyjno – zakaźny                                            

3)   Izba przyjęć  

4)   Poradnia gruźlicy i   chorób płuc  

5)   Poradnie chorób zakaźnych  

6)   Pracownia bronchoskopii  

7)   Pracownia diagnostyki obrazowej  

3.   Przychodnia Rejonowa w   Ustroniu w   skład której wchodzą:  

1)   Poradnia chirurgii ogólnej  

2)   Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej  

4.   Przychodnia Rejonowa w   Skoczowie w   skład której wchodzą:  

1)   Poradnia chirurgii ogólnej  

2)   Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej.  

3)   Poradnia neurologiczna  

4)   Poradnia otolaryngologiczna  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »