| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Chybie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn, zm. ) w   związku z   art.17 ust. 1   pkt 15 oraz art. 44 ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej ( Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362, z   późn. zm.) i   art. 10 ust. 3   ustawy z   dnia 31 stycznia 1958 r. o   cmentarzach i   chowaniu zmarłych ( Dz. U. z   2011 r. Nr 118, poz. 687, z   późn. zm. )   Rada Gminy Chybie uchwala :  

§   1.   Ustala się zasady sprawiania pogrzebu przez Gminę Chybie.  

§   2.   Zadanie własne gminy polegające na sprawieniu pogrzebu, w   tym osobom bezdomnym, realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Chybiu, zwany dalej „GOPS”.  

§   3.   Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez urząd stanu cywilnego po rozpoznaniu sytuacji rodzinnej zmarłego przez GOPS.  

§   4.   Decyzję w   sprawie konieczności sprawienia pogrzebu na koszt gminy Chybie podejmuje kierownik GOPS w   Chybiu.  

§   5.   Pogrzeb powinien być przeprowadzony zgodnie z   wyznaniem osoby zmarłej. W   sytuacji, kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej bądź była ona osobą niewierząca pogrzeb powinien być przeprowadzony z   uwzględnieniem panujących w   tym zakresie gminnych zwyczajów i   tradycji.  

§   6.   Kierownik GOPS w   Chybiu zleca firmie świadczącej usługi pogrzebowe wykonanie usługi zgodnie z   przepisami o   zamówieniach publicznych.  

§   7.   Sprawienie pogrzebu obejmuje podstawowe czynności, które są niezbędne do sprawienia pochówku.  

§   8.   Kierownik GOPS w   Chybiu dokonuje zapłaty za sprawienie pogrzebu na podstawie rachunków wystawionych przez usługodawców.  

§   9.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »