| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 227/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) art. 2 ust. 3, art. 3 ust 1, art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720).

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. Nadać Statut Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich, który otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 476/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich oraz uchwała nr 604/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 476/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

Załącznik do Uchwały Nr 227/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały nr 227/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 maja 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »