| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Krzepice; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 14 maja 2012r.

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu dotyczących budowy i przebudowy chodników w drogach powiatowych

zawarte w dniu 14 maja 2012 r.

pomiędzy

Gminą Krzepice, z siedzibą w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 13

reprezentowaną przez :

Krystiana Kotnię – Burmistrza Krzepic

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Mońki

zwaną w treści umowy „Gminą”

a

Powiatem Kłobuckim, z siedzibą w Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 13

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Roman Minkina – Starosta

Henryk Kiepura – Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Katarzyny Kurowskiej

zwanym w treści umowy „Powiatem”.

§ 1.

Powiat jako zarządca dróg powiatowych działając na podstawie uchwały Nr. 132/XII/2012 Rady Powiatu z dnia 11 kwietnia 2012 r. powierza Gminie Krzepice prowadzenie zadania publicznego z zakresu dróg publicznych dotyczącego kontynuacji budowy i przebudowy chodników w drogach powiatowych oraz przekazuje środki finansowe przeznaczone na ich realizację:

– kontynuacja budowy chodnika w m. Zajączki Drugie ul. Nowa Wieś - 50.000,00 zł

– kontynuacja budowy chodnik w ul. Kuków w Krzepicach - 150.000,00 zł

– kontynuacja przebudowy chodnika w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach - 20.000,00 zł

– kontynuacja przebudowy chodnika w m. Zajączki Pierwsze - 70.000,00 zł

– budowa chodnika w m. Starokrzepice ul. Piaskowa - 50.000,00 zł.

§ 2.

W celu wykonania zadania, o którym mowa w §1 Gmina Krzepice otrzyma od Powiatu Kłobuckiego dotację celową w wysokości 340.000,00 zł.

§ 3.

1. Ostateczny koszt i zakres rzeczowy zadań zostanie określony po przeprowadzeniu przez Gminę wymaganych przez prawo procedur.

2. Rozliczenie zadań nastąpi w terminie 30 dni od daty zakończenia ich realizacji, ale nie później niż do dnia 15.12.2012 r.

§ 4.

Uzyskane w wyniku realizacji, sfinansowania i odbioru zadania, wartości rzeczowe przechodzą na własność Powiatu Kłobuckiego.

§ 5.

Porozumienie zawiera się na okres realizacji zadania jednak nie dłużej niż do 31.12.2012 roku.

§ 6.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 7.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do właściwych sądów powszechnych.

§ 8.

Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 9.

Powiat złoży porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POWIAT KŁOBUCKI GMINA KRZEPICE

Starosta Kłobucki


Roman Minkina


Wicestarosta


Henryk Kiepura


Skarbnik Powiatu Kłobuckiego


Katarzyna Kurowska

Burmistrz Krzepic


Krystian Kotynia


Skarbnik Gminy Krzepice


Anna Mońka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »