| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/80/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   2001r. ze zmianami) oraz art. 42 ust. 3   i ust. 7, art. 91 d pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.  

Rada Gminy Bojszowy  
postanawia  

§   1.   1.   Określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w   pełnym wymiarze czasu pracy realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w   następujący sposób:  

a)   wymiar etatu nauczycieli stanowić będzie suma ilorazów liczby realizowanych tygodniowo godzin pracy na danym stanowisku i   obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin pracy na tym stanowisku, co obrazuje następujący wzór:  

WE = a/A + b/B + ...  

gdzie:  

a, b, ... – to liczba godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z   arkuszem organizacyjnym placówki,  

A,B, ... – to liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla poszczególnych stanowisk dydaktycznych i   opiekuńczych,  

WE – to wymiar etatu nauczyciela,  

b)   tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli stanowić będzie iloraz łącznej liczby przepracowanych godzin przez nauczyciela i   wymiaru etatu tego nauczyciela  

(a+b+...)/WE  

gdzie:  

a, b, ... – to liczba godzin zajęć przydzielonych,  

WE – to wymiar etatu nauczyciela.  

2.   W przypadku, gdy uzyskany wynik godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć stanowić będzie liczbę nie należącą do liczb naturalnych, uzyskany tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zaokrągla się w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny i   więcej zaokrągla się w   górę do pełnej godziny.  

3.   Wszystkie godziny realizowane przez nauczycieli, powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o   którym mowa w   ust. 1   stanowić będą godziny ponadwymiarowe dla nowo obliczonego pensum.  


§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2012 roku i   podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Marek   Kumor

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »