| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/102/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 5 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 kwietnia 2012r w sprawie wysokości , szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 54 ust.3 i   7 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r -Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z   2006r Nr 97 poz.674 z   późn.zm.) w   związku z   art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, 41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r Nr 142 , poz. 1591 z   późn.zm)   Rada Gminy  Chełm Śląski  

u c h w   a l a   :  

§   1.   W § 1   uchwały nr XIV/83/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z   dnia 18 kwietnia 2012r w   sprawie wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego  wprowadza się następujące zmiany :  

1)   skreśla się  ust.4. ,  

2)   dotychczasowy ust.5. otrzymuje brzmienie :,,Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela.”  

3)   dotychczasowe ustępy od nr 5. do nr 8. otrzymują numery od nr  4. do  nr 7.  

§   2.   W pozostałym zakresie uchwała  wymieniona w   § 1pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »