| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/102/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 5 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 18 kwietnia 2012r w sprawie wysokości , szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 54 ust.3 i   7 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r -Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z   2006r Nr 97 poz.674 z   późn.zm.) w   związku z   art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, 41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r Nr 142 , poz. 1591 z   późn.zm)   Rada Gminy  Chełm Śląski  

u c h w   a l a   :  

§   1.   W § 1   uchwały nr XIV/83/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z   dnia 18 kwietnia 2012r w   sprawie wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i   wypłacania dodatku mieszkaniowego  wprowadza się następujące zmiany :  

1)   skreśla się  ust.4. ,  

2)   dotychczasowy ust.5. otrzymuje brzmienie :,,Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela.”  

3)   dotychczasowe ustępy od nr 5. do nr 8. otrzymują numery od nr  4. do  nr 7.  

§   2.   W pozostałym zakresie uchwała  wymieniona w   § 1pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Kazimierz   Plewnia

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »