| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Cieszyn; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 18 czerwca 2012r.

do Porozumienia Nr WO.0118-13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna

zawarty   pomiędzy:  
POWIATEM   CIESZYŃSKIM   reprezentowanym   przez:  
-     Jerzego   Nogowczyka     -   Starostę   Cieszyńskiego  
-     Jerzego   Pilcha     -   Wicestarostę  
a   MIASTEM   CIESZYN   reprezentowanym   przez:  
-     Mieczysława   Szczurka     -   Burmistrza   Miasta  
w sprawie przekazania Miastu Cieszyn dodatkowych zadań na drogach powiatowych na terenie miasta Cieszyna.  

§   1.  

1.   Na podstawie §1, ust. 1, pkt 18) porozumienia Nr WO.0118-13/10 z   dnia 30 grudnia 2010 r. Powiat Cieszyński powierza dodatkowo Miastu Cieszyn realizację zadań:  

a)   "Remont wiaduktu w   ciągu ul. 3   Maja nad drogą wewnętrzną CELMY oraz remont przepustów w   ciągu ul. Wiślańskiej i   ul. Ustrońskiej",  

b)   "Zakup parkomatów na drogi powiatowe ul.: Michejdy, Zamkowa, Przykopa".  

2.   Planowany okres realizacji zadania do 30.11.2012 r.  

3.   Stroną prowadzącą prace oraz zakup parkomatów będzie Miasto Cieszyn.  

§   2.  

1.   Na powyższe zadania Powiat Cieszyński przekaże dotację w   wysokości 88.000 zł.  

2.   Strony ustalają, że dotacja będzie przeznaczona na zadanie określone w   §1 ust. 1,   lit. a), jako dotacja na wydatki bieżące w   wysokości 31.000 zł, oraz na zadanie określone w   §1 ust. 1,   lit. b), w   celu refundacji zakupu parkomatów, jako dotacja na wydatki majątkowe w   wysokości 57.000 zł.  

3.   Zwiększenie wartości realizowanych zadań w   wyniku rozstrzygniętych przetargów nie będzie stanowić podstawy do zwiększenia finansowania przez Powiat Cieszyński.  

4.   Środki przekazywane będą w   transzach na rachunek bankowy wskazany przez Miasto Cieszyn, w   terminie do 7   dni od daty złożenia wniosku o   płatność, wraz z   dowodami poniesienia wydatków (kserokopie).  

5.   Rozliczenie powyższych środków Miasto Cieszyn przekaże w   terminie do 28 lutego 2013 roku. Roczne sprawozdanie rzeczowo – finansowe z   wykorzystania dotacji winno być sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3   do Porozumienia.  

6.   W przypadku niewykorzystania otrzymanej dotacji celowej pozostała kwota dotacji podlega zwrotowi do dnia 31 - go stycznia 2013 roku.  

§   3.  

Pozostałe zapisy wyżej wymienionego porozumienia pozostają bez zmian.  

§   4.  

Aneks podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

Starosta Cieszyński  


Jerzy   Nogowczyk


Wicestarosta  


Jerzy   Pilch

Burmistrz Miasta Cieszyna  


Mieczysław   Szczurek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »