| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/81/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i innych grup wiekowych

Na podstawie art. 42 ust. 7   pkt 2   i 3   i art. 91 d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Bojszowy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i   Kultury oraz Oddział ZNP w   Tychach  

Rada Gminy Bojszowy  
uchwala  

§   1.   Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w   przedszkolu i   szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy udziela się obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych określonych w   art. 42 ust. 3a - Karty Nauczyciela w   zależności od wielkości i   typu placówki oraz warunków pracy.  

§   2.   1.   Tygodniową obniżkę godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych przedstawia poniższa tabela:  

 

Lp.  

Stanowisko kierownicze-typ (rodzaj) placówki  

Tygodniowa obniżka godzin  

1.  

Dyrektor przedszkola  

22 godzin zajęć  

2.  

-Dyrektor SP Bojszowy  

-Wicedyrektor SP Bojszowy  

-Dyrektor GSP Świerczyniec  

-Wicedyrektor GSP Świerczyniec  

-Dyrektor SP Międzyrzecze  

-Kierownik świetlicy szkolnej  

15 godz. zajęć  

10 godz. zajęć  

15 godz. zajęć  

10 godz. zajęć  

15 godz. zajęć  

13 godz. zajęć  

 

3.  

-Dyrektor Gminnego Gimnazjum  

-Wicedyrektor Gminnego Gimnazjum  

18 godz. zajęć  

10 godz. zajęć  

2.   Ustalony w   ustępie 1   wymiar obniżki godzin odnosi się również do nauczycieli pełniących obowiązki wynikające z   funkcji kierowniczej w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze z   tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w   którym zlecono nauczycielowi pełnienie stanowiska.  

§   3.   Nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora w   przedszkolu i   szkołach mogą mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe w   wymiarze nieprzekraczającym 5   godzin tygodniowo w   placówce, gdzie pełnią te funkcje, natomiast zastępcy dyrektora 3   godziny.  

§   4.   Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla:  

 

Lp.  

Stanowisko  

Obowiązkowy wymiar godzin  

1.  

Pedagog, logopeda, psycholog, doradca zawodowy  

25  

2.  

Nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w   grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i   innych grup wiekowych  

22  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Traci moc Uchwała Rady Gminy Bojszowy Nr VII/27/2011 z   dnia 8   czerwca 2011r. w   sprawie określenia zasad udzielania i   rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionym w   przedszkolu i   szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2012 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Marek   Kumor

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »