| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/81/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i innych grup wiekowych

Na podstawie art. 42 ust. 7   pkt 2   i 3   i art. 91 d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Bojszowy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i   Kultury oraz Oddział ZNP w   Tychach  

Rada Gminy Bojszowy  
uchwala  

§   1.   Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w   przedszkolu i   szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy udziela się obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych określonych w   art. 42 ust. 3a - Karty Nauczyciela w   zależności od wielkości i   typu placówki oraz warunków pracy.  

§   2.   1.   Tygodniową obniżkę godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych przedstawia poniższa tabela:  

 

Lp.  

Stanowisko kierownicze-typ (rodzaj) placówki  

Tygodniowa obniżka godzin  

1.  

Dyrektor przedszkola  

22 godzin zajęć  

2.  

-Dyrektor SP Bojszowy  

-Wicedyrektor SP Bojszowy  

-Dyrektor GSP Świerczyniec  

-Wicedyrektor GSP Świerczyniec  

-Dyrektor SP Międzyrzecze  

-Kierownik świetlicy szkolnej  

15 godz. zajęć  

10 godz. zajęć  

15 godz. zajęć  

10 godz. zajęć  

15 godz. zajęć  

13 godz. zajęć  

 

3.  

-Dyrektor Gminnego Gimnazjum  

-Wicedyrektor Gminnego Gimnazjum  

18 godz. zajęć  

10 godz. zajęć  

2.   Ustalony w   ustępie 1   wymiar obniżki godzin odnosi się również do nauczycieli pełniących obowiązki wynikające z   funkcji kierowniczej w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze z   tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w   którym zlecono nauczycielowi pełnienie stanowiska.  

§   3.   Nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora w   przedszkolu i   szkołach mogą mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe w   wymiarze nieprzekraczającym 5   godzin tygodniowo w   placówce, gdzie pełnią te funkcje, natomiast zastępcy dyrektora 3   godziny.  

§   4.   Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla:  

 

Lp.  

Stanowisko  

Obowiązkowy wymiar godzin  

1.  

Pedagog, logopeda, psycholog, doradca zawodowy  

25  

2.  

Nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w   grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i   innych grup wiekowych  

22  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Traci moc Uchwała Rady Gminy Bojszowy Nr VII/27/2011 z   dnia 8   czerwca 2011r. w   sprawie określenia zasad udzielania i   rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionym w   przedszkolu i   szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2012 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Marek   Kumor

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »