| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Skoczów; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 18 czerwca 2012r.

do Porozumienia Nr WO.0118-14/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Skoczów

§   1.   1.   W oparciu o   §1 ust. 1   pkt 18) Porozumienia Nr WO.0118-14/10 z   dnia 30 grudnia 2010r. w   związku z   wnioskiem Miasta Skoczów z   dnia 07.05.2012r. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego powierza dodatkowo Gminie Skoczów realizację zadania:"Umocnienie skarp rowu wzdłuż odcinka drogi powiatowej 2615 S ul. Wiślicka".  

2.   Planowany okres realizacji zadania do 30.11.2012r.  

3.   Stroną prowadzącą prace będzie Gmina Skoczów.  

§   2.   1.   Na zadanie określone w   §1 Powiat Cieszyński przekaże dotację w   wysokości 29.542 zł.  

2.   Zwiększenie wartości realizowanego zadania w   wyniku rozstrzygniętych przetargów nie stanowi podstawy do zwiększenia finansowania przez Powiat Cieszyński.  

3.   Środki na realizację zadania określonego w   §1 przekazane będą na rachunek bankowy Gminy Skoczów nr 278120007000023812000 0290, w   terminie do 7   dni od daty złożenia wniosku o   płatność, wraz z   kserokopią faktury wystawionej przez Wykonawcę robót.  

4.   Rozliczenie powyższych środków Gmina Skoczów przekaże w   terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego.  

§   3.   Ostateczna wartość zadania wynikać będzie z   oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania o   udzielenie zamówienia w   trybie przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych".  

§   4.   Pozostałe zapisy wyżej wymienionego porozumienia pozostają bez zmian.  

§   5.   Aneks podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   6.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

Starosta Cieszyński  


Jerzy   Nogowczyk


Wicestarosta  


Jerzy   Pilch

Burmistrz Miasta Skoczowa  


Janina   Żagan

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »