| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Śląskiego

z dnia 14 maja 2012r.

w sprawie powierzenia Śląskiemu Kuratorowi Oświaty wykonania czynności związanych z uzyskaniem dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej oraz udzielenia upoważnień do dostępu do "bazy danych SIO" wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i marszałkowi województwa

zawarte w   dniu 14 maja 2012 r. pomiędzy Panem Zygmuntem Łukaszczykiem– Wojewodą Śląskim, a   Panem Stanisławem Faberem – Śląskim Kuratorem Oświaty.  

Na podstawie art. 20 ustawy z   dnia 23 stycznia 2009 r. o   wojewodzie i   administracji rządowej w   województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206, z   późn. zm.) Wojewoda Śląski powierza, a   Śląski Kurator Oświaty, zwany dalej „Kuratorem”, przyjmuje do wykonania w   imieniu wojewody, niżej wymienione czynności związane z   uzyskaniem dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej, zwanej dalej „bazą danych SIO”, wynikające z   przepisów ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139, poz. 814, z   późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz udzieleniem upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i   marszałkowi województwa z   terenu województwa śląskiego, zwanego dalej „upoważnieniem”.  

§   1.   Powierzone Kuratorowi zadania polegają na:  

1) uzyskaniu dostępu do bazy danych SIO i   obejmują:  

a)   złożenie wniosku, w   postaci elektronicznej, do Ministra Edukacji Narodowej o   nadanie upoważnienia,  

b)   odebranie upoważnienia i   niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika SIO,  

c)   przekazywanie Ministrowi Edukacji Narodowej informacji, które uległy zmianie oraz aktualnych danych dotyczących upoważnionego,  

d)   występowanie do Ministra Edukacji Narodowej z   wnioskiem o   przedłużenie ważności upoważnienia;  

2) udzieleniu upoważnienia wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i   marszałkowi województwa z   terenu województwa śląskiego i   obejmują:  

a)   zbieranie i   ewidencjonowanie wniosków o   udzielenie upoważnienia,  

b)   sprawdzenie poprawności danych zawartych we wnioskach o   udzielenie upoważnienia oraz tożsamości osób, których wnioski dotyczą,  

c)   udzielenie upoważnienia,  

d)   przekazanie wnioskodawcy niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika SIO,  

e)   przeprowadzenie procedury weryfikacji dostępu, w   przypadku zmiany danych, o   których mowa w   art. 70 ust. 3   pkt 1-4 ustawy,  

f)   przedłużenie ważności upoważnienia na wniosek upoważnionego.  

§   2.   Kurator nie może powierzyć realizacji zadań określonych w   porozumieniu innemu podmiotowi, z   wyłączeniem pracowników Kuratorium Oświaty w   Katowicach.  

§   3.   Wojewoda Śląski, w   przypadku odwołania Kuratora z   zajmowanego stanowiska, składa niezwłocznie wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o   cofnięcie upoważnienia tej osobie.  

§   4.   Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.  

§   5.   Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej.  

§   6.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   7.   Porozumienie zostało sporządzone w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

ŚLĄSKI KURATOR ŚWIATY  


Stanisław   Faber

wz.   WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
I WICEWOJEWODA  


Stanisław   Dąbrowa


 

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Turek

analityk

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »