| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/399/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/164/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 08 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r., Dz. U   Nr 142 poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 7   ust. 3   i art. 20b ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity z   2010 r. Dz. U   Nr 95, poz. 613 z   późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miejska w   Gliwicach  
uchwala:  

§   1.  

W uchwale nr VII/164/2007 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 14 czerwca 2007 roku w   sprawie zwolnienia z   podatku od nieruchomości w   ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii i   innowacji, wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W § 4   ust. 1   pkt 3   po słowach „przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)” dodać „oraz informacje na temat sytuacji ekonomicznej, w   tym sprawozdania finansowe za okres 3   ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z   przepisami o   rachunkowości,”  

2.   W § 7   słowa „do dnia 31 grudnia 2013 roku” zastępuje się słowami „do dnia 30 czerwca 2014 roku”.  

§   2.  

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gliwicach  


Zbigniew   Wygoda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »