| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/399/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/164/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 08 marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r., Dz. U   Nr 142 poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 7   ust. 3   i art. 20b ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity z   2010 r. Dz. U   Nr 95, poz. 613 z   późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miejska w   Gliwicach  
uchwala:  

§   1.  

W uchwale nr VII/164/2007 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 14 czerwca 2007 roku w   sprawie zwolnienia z   podatku od nieruchomości w   ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii i   innowacji, wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W § 4   ust. 1   pkt 3   po słowach „przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)” dodać „oraz informacje na temat sytuacji ekonomicznej, w   tym sprawozdania finansowe za okres 3   ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z   przepisami o   rachunkowości,”  

2.   W § 7   słowa „do dnia 31 grudnia 2013 roku” zastępuje się słowami „do dnia 30 czerwca 2014 roku”.  

§   2.  

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gliwicach  


Zbigniew   Wygoda

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »