| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 150(XXII)2012 Rady Gminy Poraj

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Określa się tryb realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Uchwały.

§ 2. Określa się szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 150(XXII)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 31 maja 2012 r.

Tryb realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

§ 1. Sprawy w zakresie inicjatyw lokalnych prowadzi Wójt Gminy Poraj.

§ 2. Zainteresowany podmiot składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Urzędzie Gminy Poraj.

§ 3. Wzór wniosku o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej określi Wójt Gminy Poraj w drodze Zarządzenia.

§ 4. Wójt Gminy Poraj dokonuje weryfikacji i oceny wniosków pod kątem terminowości złożenia, prawidłowości wypełnienia oraz na podstawie kryteriów zawartych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wójt Gminy Poraj w terminie 30 dni od złożenia wniosku, po zapoznaniu się z opinią branżowego wydziału Urzędu Gminy dokonuje jego oceny według kryteriów określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały – przyjmując do realizacji bądź odrzucając wniosek wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 6. Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznawane są punkty w obrębie każdego z kryteriów oceny. Otrzymaną w obrębie każdego kryterium liczbę punktów mnoży się przez wagę kryterium. Powyższe stanowi podstawę do ustalenia kolejności (hierarchizacji) realizacji zadań według sumy uzyskanych punktów.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 150(XXII)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »