| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 150(XXII)2012 Rady Gminy Poraj

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Określa się tryb realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Uchwały.

§ 2. Określa się szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 150(XXII)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 31 maja 2012 r.

Tryb realizacji zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

§ 1. Sprawy w zakresie inicjatyw lokalnych prowadzi Wójt Gminy Poraj.

§ 2. Zainteresowany podmiot składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Urzędzie Gminy Poraj.

§ 3. Wzór wniosku o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej określi Wójt Gminy Poraj w drodze Zarządzenia.

§ 4. Wójt Gminy Poraj dokonuje weryfikacji i oceny wniosków pod kątem terminowości złożenia, prawidłowości wypełnienia oraz na podstawie kryteriów zawartych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wójt Gminy Poraj w terminie 30 dni od złożenia wniosku, po zapoznaniu się z opinią branżowego wydziału Urzędu Gminy dokonuje jego oceny według kryteriów określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały – przyjmując do realizacji bądź odrzucając wniosek wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 6. Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznawane są punkty w obrębie każdego z kryteriów oceny. Otrzymaną w obrębie każdego kryterium liczbę punktów mnoży się przez wagę kryterium. Powyższe stanowi podstawę do ustalenia kolejności (hierarchizacji) realizacji zadań według sumy uzyskanych punktów.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 150(XXII)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »