| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/190/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy "Akacjowa" w sołectwach Świerklaniec i Nowe Chechło

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.), uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 10 grudnia 2010 roku w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami, art. 8   ust. 1a ustawy z   dnia 21 marca 1985r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z   2007r. Nr 19 poz. 115 z   późn. zm.) oraz art. 47a ust. 3   pkt 5   ustawy z   dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i   kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z   2010r. Nr 193, poz. 1287z późn.zm.), Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się nazwę ulicy   „Akacjowa”   drodze wewnętrznej składającej się z   działki nr 142 położonej w   obrębie ewidencyjnym Świerklaniec karta mapy 1   dod. 1   Stare Chechło i   części działki 144, położonej w   obrębie ewidencyjnym Świerklaniec karta mapy 1   dod. 2   Stare Chechło, obie zapisane w   KW Nr 51408 jako własność Gminy Świerklaniec, biegnącej między sołectwami Świerklaniec i   Nowe Chechło od skrzyżowania z   ulicą Konopnickiej w   Nowym Chechle do zachodniej granicy działki nr 408/130 położonej w   obrębie ewidencyjnym Świerklaniec karta mapy 1   dod. 2   Stare Chechło (cmentarz w   Świerklańcu).  

§   2.   Mapa zasadnicza stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Cyl

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/190/12    
Rady Gminy Świerklaniec    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »