| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/224/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Świętochłowice

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 8   , art. 40 ust.1 i   art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym / tekst jednolity z   2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591; ze zm./ oraz art. 15, art. 19 pkt 1   lit. a   oraz pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych / tekst jednolity z   2010 r., Dz.U Nr 95, poz. 613; ze zm./, obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 r. /M.P. Nr 95, poz. 961 /  


Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala:  

§   1.  

1.   Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, których wysokość ujęto w   tabeli stanowiącej załącznik nr 1   do niniejszej uchwały - z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.   Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennej stawki maksymalnej, o   której mowa w   art. 19 pkt 1   lit. a   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

3.   Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

§   2.  

1.   Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

2.   Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się nasępujące osoby:  

a)   Elżbieta Matracka, córka Jerzego i   Łucji, zamieszkała w   Świętochłowicach  

b)   Barbara Maruszczyk, córka Stefana i   Genowefy, zamieszkała w   Świętochłowicach  

c)   Natalia Giża, córka Jerzego i   Renaty, zamieszkała w   Świętochłowicach.  

3.   Ustala się wynagrodzenie prowizyjne inkasentów w   wysokości 20 % pobranej i   wpłaconej na rzecz Gminy Świętochłowice opłaty targowej.  

4.   Inkasent dokonując poboru opłaty targowej, każdorazowo potwierdza jej pobranie na druku ścisłego zarachowania.  

5.   Uiszczenie opłaty targowej może nastąpić także w   kasie Urzędu Miejskiego w   Świętochłowicach lub przez jej wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w   Świętochłowicach.  

§   3.  


Ustala się następujące terminy płatności pobranej przez inkasenta opłaty targowej na rzecz Gminy Świętochłowice:  

a)   do 17-go dnia miesiąca - opłaty pobierane w   okresie od 1-go do 15-go dnia tego miesiąca,  

b)   do 2-go dnia miesiąca - opłaty pobrane w   okresie od 16-go do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.  

§   4.  


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   5.  


Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLIX/385/2002 r. Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 28 sierpnia 2002 r. w   sprawie ustalenia stawek opłat targowych, zmieniona uchwałą nr VI/74/11 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 30 marca 2011 r.  

§   6.  


Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/224/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dzienne stawki opłaty targowej  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Pisu

B2B Manager inFakt.pl. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Z branżą̨ internetową związana od ponad 10 lat, z branżą księgowości od 5 lat. W Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym inFakt specjalizuje się w przeprowadzaniu praktycznych warsztatów z księgowości i przedsiębiorczości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »