| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 141/XX/2012 Rady Gminy Konopiska

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie Statutu SP ZOZ GOZ Konopiska

Na podstawie art. 18 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 7, art. 42 oraz art. 204 ust. 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala co następuje:  

§   1.   Nadać Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej GOZ w   Konopiskach Statut w   brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w   Konopiskach, którego jednolity tekst zatwierdzony został uchwałą Nr 268/XXVII/09 Rady Gminy Konopiska z   dnia 24 czerwca 2009 r.  

§   3.   Uchyla się uchwałę NR 126/XVIII/2012 Rady Gminy Konopiska w   sprawie Statutu SP ZOZ GOZ Konopiska.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska i   Dyrektorowi SP ZOZ GOZ w   Konopiskach.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska  


mgr inż.   Marcin   Poleszczuk

 


Załącznik do Uchwały Nr 141/XX/2012
Rady Gminy Konopiska
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Statut  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »