| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr FN.I.3035.2.2012 Burmistrza Pszczyny

z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za rok 2011

Na podstawie art. 267 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), art. 30 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 13 pkt 5   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55 poz. 577 z   późn. zm.)  

Rozdział 1. Informacja ogólna o   budżecie gminy Pszczyna na rok 2011  

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika

Rozdział 2. Informacja opisowa z   realizacji budżetu gminy po stronie dochodów za 2011 rok  

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


Rozdział 3. Informacja opisowa dotycząca wydatków  

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


Rozdział 4. Informacja o   stanie mienia komunalnego Gminy Pszczyna na dzień 31 grudnia 2011 r.  

infoRgrafika 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika

Rozdział 5.

infoRgrafika

 

infoRgrafika


Sprawozdania z   wykonania planu finansowego przez Pszczyńskie Centrum Kultury, Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną w   Pszczynie oraz Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno Terapeutyczny.  

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika

 

 

 

 

Zastępca Burmistrza  


Grażyna   Goszcz

 


Załącznik Nr 1   do Sprawozdania Nr FN.I.3035.2.2012   Burmistrza Pszczyny    
z dnia 26 marca 2012 r.  
 

Zestawienie wykonania  dochodów budżetu gminy za 2011 rok  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Sprawozdania Nr FN.I.3035.2.2012   Burmistrza Pszczyny    
z dnia 26 marca 2012 r.  
 

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za 2011 rok  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3   do Sprawozdania Nr FN.I.3035.2.2012   Burmistrza Pszczyny    
z dnia 26 marca 2012 r.  
 


Wykonanie - jednostki pomocnicze gminy za rok 2011.  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4   do Sprawozdania Nr FN.I.3035.2.2012    
Burmistrza Pszczyny   z dnia 26 marca 2012 r.  
 

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych za 2011 rok  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 5   do Sprawozdania Nr FN.I.3035.2.2012   Burmistrza Pszczyny    
z dnia 26 marca 2012 r.  
 

Zestawienie wykonania dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie za 2011 rok  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 6   do Sprawozdania Nr FN.I.3035.2.2012   Burmistrza Pszczyny    
z dnia 26 marca 2012 r.  
 

Sprawozdanie z   realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   Narkomanii na 2011 rok.  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 7   do Sprawozdania Nr FN.I.3035.2.2012   Burmistrza Pszczyny    
z dnia 26 marca 2012 r.  
 

Plan i   wykonanie przychodów i   wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i   Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna za 2011 rok  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 8   do Sprawozdania Nr FN.I.3035.2.2012   Burmistrza Pszczyny    
z dnia 26 marca 2012 r.  
 

Zestawienie udzielonych dotacji budżetu gminy  za 2011 rok  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 9   do Sprawozdania Nr FN.I.3035.2.2012   Burmistrza Pszczyny    
z dnia 26 marca 2012 r.  
 

Dochody i   wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień za 2011 rok.  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr FN.I.3035.2.2012   Burmistrza Pszczyny    
z dnia 26 marca 2012 r.  
 

Wykaz placówek, które  miały utworzone subkonto rachunku dochodów własnych.  

1.   Zespół Szkół nr 1   w Pszczynie  

w skład Zespołu wchodzą:  

·                 Publiczne Gimnazjum nr 2   w Pszczynie,  

·                 III Liceum Ogólnokształcące w   Pszczynie.  

2.   Zespół Szkół nr 2   w Pszczynie  

w skład Zespołu wchodzą:  

·                 Publiczne Gimnazjum nr 3   im. Jana Pawła II w   Pszczynie,  

·                 Szkoła Podstawowa nr 3   im. Jana Pawła II w   Pszczynie.  

3.   Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1   w Czarkowie  

w skład Zespołu wchodzą:  

·                 Szkoła Podstawowa nr 6   im. Kornela Makuszyńskiego w   Czarkowie,  

·                 Przedszkole Publiczne nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w   Czarkowie.  

4.   Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2   w Studzienicach  

w skład Zespołu wchodzą:  

·                 Szkoła Podstawowa nr 16 w   Studzienicach,  

·                 Przedszkole Publiczne nr 18 w   Studzienicach.  

5.   Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3   w Piasku  

w skład Zespołu wchodzą:  

·                 Szkoła Podstawowa nr 10 w   Piasku,  

·                 Przedszkole Publiczne nr 17 w   Piasku.  

6.   Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4   w Łące  

w skład Zespołu wchodzą:  

·                 Szkoła Podstawowa nr 9   w Łące,  

·                 Przedszkole Publiczne nr 13 w   Łące.  

7.   Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5   w Wiśle Wielkiej  

w skład Zespołu wchodzą:  

·                 Szkoła Podstawowa nr 14 w   Wiśle Wielkiej,  

·                 Przedszkole Publiczne nr 15 w   Wiśle Wielkiej.  

8.   Publiczne Gimnazjum nr 1   w Pszczynie,  

9.   Publiczne Gimnazjum nr 4   w Pszczynie,  

10.   Publiczne Gimnazjum nr 5   w Studzionce ,  

11.   Szkoła Podstawowa nr 1   im. Książąt Pszczyńskich w   Pszczynie,  

12.   Szkoła Podstawowa nr 2   im. Jadwigi Śląskiej w   Pszczynie,  

13.   Szkoła Podstawowa nr 4   im. Józefa Pukowca w   Pszczynie,  

14.   Szkoła Podstawowa nr 7   im. Żołnierzy Września w   Ćwiklicach,  

15.   Szkoła Podstawowa nr 8   im. Józefa Weszki w   Rudołtowicach,  

16.   Szkoła Podstawowa nr 11 w   Porębie,  

17.   Szkoła Podstawowa nr 12 w   Studzionce,  

18.   Szkoła Podstawowa nr 13 w   Wiśle Małej,  

19.   Szkoła Podstawowa nr 15 w   Jankowicach,  

20.   Szkoła Podstawowa nr 18 z   Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego  
w Pszczynie,  

21.   Szkoła Podstawowa nr 19 w   Brzeźcach,  

22.   Przedszkole Publiczne nr 2   im. Juliana Tuwima w   Pszczynie,  

23.   Przedszkole Publiczne nr 4   w Pszczynie,  

24.   Przedszkole Publiczne nr 7   w Pszczynie,  

25.   Przedszkole Publiczne nr 8   w Pszczynie,  

26.   Przedszkole Publiczne nr 10 w   Ćwiklicach,  

27.   Przedszkole Publiczne nr 14 w   Studzionce,  

28.   Przedszkole Publiczne nr 19 w   Jankowicach,  

29.   Przedszkole Publiczne nr 21 im. Misia Puchatka w   Pszczynie,  

30.   Pszczyński Zarząd Edukacji.  


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr FN.I.3035.2.2012   Burmistrza Pszczyny    
z dnia 26 marca 2012 r.  
 

Zmiany w   planie wydatków na realizację programów finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych.  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr FN.I.3035.2.2012    
Burmistrza Pszczyny   z dnia 26 marca 2012 r.  
 

Stopień zaawansowania  realizacji programów wieloletnich.  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »