| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.5.30.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gaszowice

Na podstawie art. 7   ust.1 pkt 8, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm), w   związku z   art. 14 ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (t.j. Dz. U. z   2004r Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z   uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z   dnia 20 maja 2010r. w   sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY  
RADA GMINY GASZOWICE  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gaszowice zapewniają bezpłatną naukę, wychowanie i   opiekę nad dzieckiem w   wymiarze 5   godzin dziennie.  

2.   Ustala się opłatę w   wysokości 1,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i   opieki nad dzieckiem w   czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń, określonych w   § 1   ust.1.  

§   2.   Liczbę godzin nauki, wychowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem przez publiczne przedszkola, o   których mowa w   § 1   ust.1, określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola a   rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.  

§   4.   Traci moc uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr BR.0007.4.19.2011 z   dnia 28 kwietnia 2011r. w   sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gaszowice.  

§   5.   Uchwałę niniejszą ogłasza się poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy oraz publikuje w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   września 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Piotr   Górecki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »