| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/149/12 Rady Gminy Godów

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany treści Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 10, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz 1591 z   późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. nr 127, poz. 857 z   późn. zm.), po konsultacjach przeprowadzonych w   trybie uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z   dnia 28 czerwca 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   dnia 10 sierpnia 2010 r. Nr 149, poz. 2434)  

Rada Gminy Godów  
uchwala:  

§   1.   W Regulaminie określającym szczegółowe zasady, tryb przyznawania i   pozbawiania oraz rodzaje i   wysokość stypendiów sportowych, nagród i   wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, stanowiącym załącznik do uchwały nr XVIII/134/12 Rady Gminy Godów z   dnia 26 kwietnia 2012 r. w   sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i   pozbawiania oraz rodzajów i   wysokości stypendiów sportowych, nagród i   wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w   międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w rozdziale 3   „Umowa stypendialna” w   § 10 skreśla się ust. 2;  

2)   w rozdziale 5   „Nagrody i   wyróżnienia” w   § 14 skreśla się ust. 2.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »