| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/149/12 Rady Gminy Godów

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany treści Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 10, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz 1591 z   późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. nr 127, poz. 857 z   późn. zm.), po konsultacjach przeprowadzonych w   trybie uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z   dnia 28 czerwca 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   dnia 10 sierpnia 2010 r. Nr 149, poz. 2434)  

Rada Gminy Godów  
uchwala:  

§   1.   W Regulaminie określającym szczegółowe zasady, tryb przyznawania i   pozbawiania oraz rodzaje i   wysokość stypendiów sportowych, nagród i   wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, stanowiącym załącznik do uchwały nr XVIII/134/12 Rady Gminy Godów z   dnia 26 kwietnia 2012 r. w   sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i   pozbawiania oraz rodzajów i   wysokości stypendiów sportowych, nagród i   wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w   międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w rozdziale 3   „Umowa stypendialna” w   § 10 skreśla się ust. 2;  

2)   w rozdziale 5   „Nagrody i   wyróżnienia” w   § 14 skreśla się ust. 2.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »