| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/154/12 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice

Na podstawie:  

-   art. 18 ust. 1   i ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r. Nr   142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

-   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011r. Nr 5   poz. 13 z   późniejszymi zmianami),  

Rada Gminy Gierałtowice  

uchwala:  

§   1.  

Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnikom możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice na warunkach i   zasadach określonych w   niniejszym Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Błaszczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX / 154 / 12    
Rady Gminy Gierałtowice    
z dnia 30 maja 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice.  

1.   Z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i   przewoźników na terenie Gminy Gierałtowice mogą korzystać wyłącznie operatorzy i   przewoźnicy posiadający zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych na określonych liniach, zgodnie z   ustawą dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. n 2011r. Nr 5   poz 13 z   późniejszymi zmianami).  

2.   Warunkiem korzystania z   przystanków jest posiadanie umowy zawartej z   Gminą Gierałtowice na korzystanie z   przystanków na terenie Gminy Gierałtowice.  

3.   Przystanki komunikacyjne udostępnia się operatorom i   przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający:  

1)   proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów oraz długość linii podaną w   kilometrach i   odległości między przystankami na terenie Gminy Gierałtowice.  

2)   schemat z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami na terenie Gminy Gierałtowice,  

3)   w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Gierałtowice, miejsca postoju pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i   końcowym.  

4.   Korzystanie z   przystanków może odbywać się wyłącznie w   celu realizacji przewozów (wsiadanie i   wysiadanie pasażerów).  

5.   Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

6.   Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w   rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i   ewentualnie jego logo.  

7.   Umieszczanie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).  

8.   Rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z   Gminą Gierałtowice.  

9.   Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.  

10.   Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora.  

11.   Przedsiębiorca korzystający z   przystanku zobowiązuje się do:  

1)   korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z   nich na równych prawach,  

2)   każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o   zmianie rozkładu jazdy i   zmianie ilości przystanków, z   których korzysta,  

3)   terminowego regulowania opłat wynikających z   zawartej umowy na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych.  

12.   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana przez Gminę na zasadach określonych w   umowie.  

13.   Gmina Gierałtowice może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:  

1)   wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w   znaczny sposób utrudni korzystanie z   przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),  

2)   wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

3)   przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i   w tym samym czasie co inni uprawnieni przedsiębiorcy.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XX / 154 / 12    
Rady Gminy Gierałtowice    
z dnia 30 maja 2012 r.  
 

Wykaz przystanków w   Gminie Gierałtowice  

 

Lp.  

Miejscowość  

Nazwa przystanku  

Opis/Uwagi  

1.  

Gierałtowice  

Granica  

 

2.  

Gierałtowice  

Wyzwolenia  

 

3.  

Gierałtowice  

Kościół  

 

4.  

Gierałtowice  

Skrzyżowanie  

 

5.  

Gierałtowice  

Most  

 

6.  

Gierałtowice  

Przejazd kolejowy  

 

7.  

Przyszowice  

Kościół  

 

8.  

Przyszowice  

Skrzyżowanie  

 

9.  

Przyszowice  

Grobla  

 

10.  

Przyszowice  

Kolejowa  

 

11.  

Przyszowice  

Korty  

 

12.  

Przyszowice  

Graniczna  

 

13.  

Przyszowice  

Szyb  

 

14.  

Przyszowice  

Dwór  

 

15.  

Paniówki  

Droga do Brzegu  

 

16.  

Paniówki  

Rogatka  

 

17.  

Paniówki  

Zwycięstwa  

 

18.  

Paniówki  

Szkoła  

 

19.  

Paniówki  

Skrzyżowanie  

 

20.  

Paniówki  

Wiśniowa  

 

21.  

Chudów  

Kościół  

 

22.  

Chudów  

Zamek  

 

23.  

Chudów  

Szyb  

 

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »