| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/154/12 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/198/08 z dnia 25 września 2008r. dot. zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w   związku z   art.42 ust.7 pkt 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 ze zmianami), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,   Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:  

§   1.     W uchwale Nr XXII/198/08 z   dnia 25 września 2008r. w   sprawie: zasad i   rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych dla dyrektorów i   wicedyrektorów zatrudnionych w   jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i   wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w   art.42 ust.3 Karty Nauczyciela wprowadza się następującą zmianę - w   § 5   zmienia się pkt.1, który otrzymuje brzmienie:  

1.   Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i   wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z   uczniami lub/albo na ich rzecz, dla pedagoga szkolnego - 25 godzin. .

§   2.     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.  

§   3.     Z treścią niniejszej uchwały należy zapoznać nauczycieli placówek oświatowych gminy Zebrzydowice.  

§   4.     Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.     Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice  


mgr   Kazimierz   Grygierek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »