| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.044.2012 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   uchwałą nr  BRM.0150/XLVIII/378/10 Rady Miejskiej w   Radlinie z   dnia 28 września 2010 r. w   sprawie określenia sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Miejska w   Radlinie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w   Radlinie.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Radlinie  


mgr inż.   Jacek   Sobik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »