| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 183/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawki procentowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na warunkach i zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2.

Warunki i zasady udzielania bonifikat:

1. Ustalić stawkę procentową bonifikaty w wysokości 50% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz osób fizycznych, jeżeli:

a) nieruchomość jest zabudowana i wykorzystywana na cele mieszkaniowe lub zabudowana garażem,

b) opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zostanie uiszczona jednorazowo,

c) użytkownik wieczysty nie zalega wobec Gminy Kalety z płatnościami, między innymi z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatku od nieruchomości,

2. Ustalić stawkę procentową bonifikaty w wysokości 80% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jeżeli użytkownik wieczysty wniósł opłatę za cały okres użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 3.

Niniejsza uchwała ma zastosowanie w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, które do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały nie zostały zakończone decyzją ostateczną.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach


Eugeniusz Ptak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »