| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 222/XXI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 roku poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   ust. 12 i   art. 19 pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z   2010r Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), art. 6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006r Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.) oraz art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z   późn. zm.) w   zw. z   art. 9, art. 28 § 4   i art. 31 ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.),  

Rada Miasta i   Gminy Szczekociny uchwala:  

§   1.   W Uchwale Nr 30/V/2011 Rady Miasta i   Gminy Szczekociny z   dnia 24 lutego 2011 roku w   sprawie poboru podatków i   opłat w   drodze inkasa dokonuje się następującej zmiany:  

1)   § 2   pkt. 1   otrzymuje brzmienie:  

„Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w   § 1   podatków i   opłat:  

1. inkasentami podatków i   opłat, o   których mowa w   § 1   pkt 1, 2, 3   są sołtysi na terenie swojego sołectwa, t. j.:  

 

Lp.  

Inkasenci  

Nazwa sołectwa  

1  

Jerzy Pasek  

Bonowice  

2  

Bohdan Sowa  

Brzostek  

3  

Jan Miszczyk  

Bógdał  

4  

Anna Kwiecień  

Chałupki  

5  

Ryszard Dors  

Drużykowa  

6  

Rafał Chabierski  

Goleniowy  

7  

Grzegorz Baran  

Grabiec  

8  

Andrzej Szymczyk  

Gustawów- Małachów  

9  

Zdzisław Ptaszek  

Ołudza  

10  

Władysław Warzecha  

Przyłęk  

11  

Barbara Harazińska  

Rędziny  

12  

Joanna Gomułka  

Rokitno  

13  

Radosław Bielanowicz  

Siedliska  

14  

Bogusław Krzętowski  

Starzyny  

15  

Jarosław Szlęk  

Tęgobórz  

16  

Marek Kania  

Wólka Ołudzka  

17  

Aleksander Stępień  

Wólka Starzyńska  

2)   § 6   otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się wynagrodzenie za inkaso od sumy zainkasowanych i   terminowo przekazanych do Urzędu Miasta i   Gminy Szczekociny, podatków pobranych w   wysokości:  

 

Lp.  

Inkasenci  

Procent od zebranej kwoty  

1  

Jerzy Pasek  

9 %  

2  

Bohdan Sowa  

9 %  

3  

Jan Miszczyk  

14 %  

4  

Anna Kwiecień  

14 %  

5  

Ryszard Dors  

9 %  

6  

Rafał Chabierski  

9 %  

7  

Grzegorz Baran  

9 %  

8  

Andrzej Szymczyk  

14 %  

9  

Zdzisław Ptaszek  

9 %  

10  

Władysław Warzecha  

9 %  

11  

Barbara Harazińska  

14 %  

12  

Joanna Gomułka  

9 %  

13  

Radosław Bielanowicz  

9 %  

14  

Bogusław Krzętowski  

9 %  

15  

Jarosław Szlęk  

9 %  

16  

Marek Kania  

9 %  

17  

Aleksander Stępień  

9 %  

Wynagrodzenie będzie wypłacane w   następujących terminach:  

1.   do 30 kwietnia po upływie terminu płatności I   raty podatku  

2.   do 30 czerwca po upływie terminu płatności II raty podatku  

3.   do 31 października po upływie terminu płatności III raty podatku  

4.   do 31 grudnia po upływie terminu płatności IV raty podatku.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Szczekociny.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr 97/X/2011 Rady Miasta i   Gminy Szczekociny z   dnia 25 sierpnia 2011 roku w   sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 30/V/2011 Rady Miasta i   Gminy Szczekociny z   dnia 24 lutego 2011 roku poboru podatków i   opłat w   dordze inkasa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urządowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta i   Gminy Szczekociny  


mgr   Teresa   Niechciał

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »