| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/538/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 60 i   art. 61 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.),   po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm)  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   Dokonać likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Św. Elżbiety w   Katowicach (dalej: Szpital).  

§   2.   Zaprzestać udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital z   upływem dnia 30   września 2012 r.  

§   3.   Ustalić dzień otwarcia likwidacji Szpitala na dzień 20   lipca 2012 r.  

§   4.   Ustalić dzień zakończenia likwidacji na dzień 30 listopada 2012 r.  

§   5.   Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych likwidowanego Szpitala, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i   jakości zapewni podmiot leczniczy utworzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja w   Katowicach.  

§   6.   1.   Miasto Katowice przekaże w   formie umowy darowizny na rzecz Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja w   Katowicach składniki materialne i   niematerialne pozostałe po likwidacji Szpitala, zgodnie z   protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik do umowy darowizny.  

2.   Na składniki materialne i   niematerialne o   łącznej wartości 5   060 174,95 zł,   składają się:  

1)   nakłady inwestycyjne w   kwocie 3   471 319,95 zł poniesione przez Miasto Katowice w   obrębie nieruchomości stanowiącej własność Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja w   Katowicach, na której prowadzona jest działalność Szpitala, a   które obejmują:  

a)   nakłady na remont i   modernizację Szpitala wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę:  
2 666 200,00 zł;  

b)   nakłady na remont,   modernizację i   rzeczowy majątek trwały Szpitala według wartości księgowej netto na kwotę: 805 119,95 zł (wartość księgową netto ustalono poprzez pomniejszenie wartości początkowej brutto w   kwocie 2   061 034,46 zł o   wartość umorzenia w   kwocie 1   255 914,51 zł).  

2)   rzeczowy majątek trwały (w tym wartości niematerialne i   prawne) wyceniony przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 1   588 855,00 zł.  

§   7.   Pracownicy zatrudnieni w   Szpitalu stają się z   dniem 1   października 2012 r. pracownikami podmiotu, o   którym mowa w   § 5   na zasadach określonych w   art. 23¹ ustawy z   dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z   1998 r., Nr 21, poz. 94 z   późn. zm.).  

§   8.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »