| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/538/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 60 i   art. 61 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.),   po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm)  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   Dokonać likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Św. Elżbiety w   Katowicach (dalej: Szpital).  

§   2.   Zaprzestać udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital z   upływem dnia 30   września 2012 r.  

§   3.   Ustalić dzień otwarcia likwidacji Szpitala na dzień 20   lipca 2012 r.  

§   4.   Ustalić dzień zakończenia likwidacji na dzień 30 listopada 2012 r.  

§   5.   Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych likwidowanego Szpitala, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i   jakości zapewni podmiot leczniczy utworzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja w   Katowicach.  

§   6.   1.   Miasto Katowice przekaże w   formie umowy darowizny na rzecz Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja w   Katowicach składniki materialne i   niematerialne pozostałe po likwidacji Szpitala, zgodnie z   protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik do umowy darowizny.  

2.   Na składniki materialne i   niematerialne o   łącznej wartości 5   060 174,95 zł,   składają się:  

1)   nakłady inwestycyjne w   kwocie 3   471 319,95 zł poniesione przez Miasto Katowice w   obrębie nieruchomości stanowiącej własność Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja w   Katowicach, na której prowadzona jest działalność Szpitala, a   które obejmują:  

a)   nakłady na remont i   modernizację Szpitala wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę:  
2 666 200,00 zł;  

b)   nakłady na remont,   modernizację i   rzeczowy majątek trwały Szpitala według wartości księgowej netto na kwotę: 805 119,95 zł (wartość księgową netto ustalono poprzez pomniejszenie wartości początkowej brutto w   kwocie 2   061 034,46 zł o   wartość umorzenia w   kwocie 1   255 914,51 zł).  

2)   rzeczowy majątek trwały (w tym wartości niematerialne i   prawne) wyceniony przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 1   588 855,00 zł.  

§   7.   Pracownicy zatrudnieni w   Szpitalu stają się z   dniem 1   października 2012 r. pracownikami podmiotu, o   którym mowa w   § 5   na zasadach określonych w   art. 23¹ ustawy z   dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z   1998 r., Nr 21, poz. 94 z   późn. zm.).  

§   8.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »