| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/187/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie  
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku  
z art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.).  

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:  

§   1.   W Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Cieszynie uchwalonym uchwałą  
Nr XVIII/137/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z   dnia 31.01.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 12 ust. 1   Statutu otrzymuje brzmienie:  

1.   Zadania wymienione w   § 7   Zespół realizuje poprzez pion medyczny w   skład którego wchodzą przedsiębiorstwa, jednostki oraz komórki organizacyjne wymienione w   załączniku nr 1   do Statutu ;

2)   § 15 ust. 5   pkt 4) Statutu otrzymuje brzmienie:  

4)   Pełnomocnika ds. Techniczno – Gospodarczych ;

3)   § 15 ust. 6   pkt 4) Statutu otrzymuje brzmienie:  

4)   techniczno – gospodarczego ;

4)   Załącznik nr 1   do Statutu otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

5)   Załącznik nr 2   do Statutu otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i   Dyrektorowi Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w   Cieszynie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego  


Stanisław   Kubicius

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/187/12    
Rady Powiatu Cieszyńskiego    
z dnia 26 czerwca 2012 r.  
 

Wykaz przedsiębiorstw, jednostek i   komórek organizacyjnych wchodzących w   skład pionu medycznego ZZOZ w   Cieszynie  

I.     Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Szpital Śląski  

1. Jednostka organizacyjna - Szpital Śląski  

Oddział anestezjologii i   intensywnej terapii  

Oddział chirurgiczny dla dzieci  

Oddział chirurgiczny ogólny  

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej  

Oddział chorób wewnętrznych  

Oddział dermatologiczny  

Oddział dzienny chemioterapii  

Oddział geriatryczny  

Oddział ginekologiczno-położniczy  

Oddział kardiologiczny  

Oddział nefrologiczny  

Oddział neonatologiczny  

Oddział neurologiczny  

Oddział okulistyczny  

Oddział otolaryngologiczny  

Oddział pediatryczny  

Oddział dzienny psychiatryczny  

Oddział psychiatryczny  

Oddział rehabilitacyjny  

Oddział urologiczny  

Pododdział rehabilitacji neurologicznej  

Pododdział udarowy  

Szpitalny oddział ratunkowy  

Apteka zakładowa  

Blok operacyjny I  

Blok operacyjny II  

Centralna sterylizatornia  

Dział Przyjęć  

Izba Przyjęć  

Stacja dializ  

II. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Zespół Poradni i   Pracowni Szpitala Śląskiego  

1. Jednostka organizacyjna - Zespół Poradni Szpitala Śląskiego  

1) Poradnia chirurgii dla dzieci  

2) Poradnia chirurgii ogólnej  

3) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej  

4) Poradnia dermatologiczna  

5) Poradnia diabetologiczna  

6) Poradnia gastroenterologiczna  

7) Poradnia geriatryczna  

8) Poradnia ginekologiczno-położnicza  

9) Poradnia kardiologiczna  

10) Poradnia medycyny pracy  

11) Poradnia nefrologiczna  

12) Poradnia neonatologiczna  

13) Poradnia neurologiczna  

14) Poradnia okulistyczna  

15) Poradnia onkologiczna  

16) Poradnia otolaryngologiczna  

17) Poradnia rehabilitacyjna  

18) Poradnia schorzeń tarczycy  

19) Poradnia urologiczna  

20) Poradnia wad postawy  

21) Poradnia zdrowia psychicznego  

22) Gabinet medycyny szkolnej  

23) Zespół leczenia środowiskowego (domowego)  

24) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy  

2. Jednostka organizacyjna - Zakład Diagnostyki Obrazowej  

Pracownia USG  

Pracownia tomografii komputerowej  

Pracownia rentgenowska  

Pracownia mammografii  

Pracownia radiologii zabiegowej  

3.Komórki organizacyjne działające poza jednostką organizacyjną  

Pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia  

Pracownia endoskopii  

Pracownia elektrofizjologii  

Pracownia rehabilitacji  

Pracownia urodynamiczna  

Pracownia badań słuchu  

III. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego -Szpital Sióstr Elżbietanek  

1. Jednostka organizacyjna - Szpital Sióstr Elżbietanek  

Oddział gruźlicy i   chorób płuc  

Oddział obserwacyjno – zakaźny  

Izba przyjęć  

IV. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego -Zespół Poradni i   Pracowni Szpitala Sióstr Elżbietanek  

1. Komórki organizacyjne działające poza jednostką organizacyjną  

Poradnia gruźlicy i   chorób płuc  

Poradnia chorób zakaźnych  

Pracownia bronchoskopii  

Pracownia USG  

Pracownia rentgenowska  

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy  

V. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego -Przychodnia Rejonowa w   Ustroniu  

1. Jednostka organizacyjna - Przychodnia Rejonowa w   Ustroniu  

Poradnia chirurgii ogólnej  

Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej  

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy  

VI. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Przychodnia Rejonowa w   Skoczowie  

1. Jednostka organizacyjna - Przychodnia Rejonowa w   Skoczowie  

Poradnia chirurgii ogólnej  

Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej  

Poradnia neurologiczna  

Poradnia otolaryngologiczna  

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/187/12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 26 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Schemat Organizacyjny ZZOZ  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »