| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/175/12 Rady Gminy Brenna

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie podziału gminy Brenna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 418 § 1   oraz art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z   późn. zm.), art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889), art. 17 pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) i   zarządzenia nr 111 Wojewody Śląskiego z   dnia 8   kwietnia 2010 r. w   sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa śląskiego na okres kadencji 2010-2014 (Dz. Urz. Woje. Śląskiego Nr 64, poz. 1062) - na wniosek wójta i   po dokonaniu konsultacji z   Krajowym Biurem Wyborczym w   Bielsku-Białej, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się podziału Gminy Brenna na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustala ich granice i   numery oraz liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Brenna w   każdym okręgu, w   sposób określony w   załączniku nr 1   do uchwały.  

2.   Graficzną mapę podziału gminy Brenna na okręgi wyborcze, ich granice i   numery określa załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.  

§   3.   Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej.  

§   4.   Traci moc uchwała Rady Gminy Brenna Nr XLI/303/02 z   dnia 20 czerwca 2002 r. w   sprawie utworzenia okregów wyborczych i   obwodów głosowania na terenie gminy Brenna w   wyborach samorządowych do Rady Gminy w   Brennej, z   uwzglednieniem dyspozycji zawartych w   art. 16 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889).  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Brenna.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Wojnar

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/175/12
Rady Gminy Brenna
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Podział gminy Brenna na okręgi wyborcze  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/175/12
Rady Gminy Brenna
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »