| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 45/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr 16/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 marca 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.   U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5   pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (t.j. Dz. U. z   2004 r., Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się uchwałę nr 16/2011 Rady Gminy Goleszów z   dnia 30 marca 2011 roku  
w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania i   opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową w   przedszkolach w   ten sposób, że:  

1.   §1 uchwały w   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

Ustala się opłatę za świadczenia w   godzinach przekraczających wymiar zajęć, o   których mowa w   ustępie 1, w   kwocie 2,50 (dwa złote 50/100) za jedną godzinę. .

2.   §1 uchwały w   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

Ustala się miesięczną opłatę ulgową w   wysokości 1,25 (jeden złoty 25/100) za godzinę zajęć, o   których mowa w   ust. 2, w   przypadku korzystania z   nich:  

1)   przez drugie i   każde następne dziecko w   rodzinie,  

2)   przez dzieci, których rodzice objęci są pomocą socjalną wynikającą z   ustawy  
o pomocy społecznej. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


Krzysztof   Kohut

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Nienałtowski

Ekspert Domu Kredytowego Notus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »