| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 45/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr 16/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 marca 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.   U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5   pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (t.j. Dz. U. z   2004 r., Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się uchwałę nr 16/2011 Rady Gminy Goleszów z   dnia 30 marca 2011 roku  
w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania i   opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową w   przedszkolach w   ten sposób, że:  

1.   §1 uchwały w   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

Ustala się opłatę za świadczenia w   godzinach przekraczających wymiar zajęć, o   których mowa w   ustępie 1, w   kwocie 2,50 (dwa złote 50/100) za jedną godzinę. .

2.   §1 uchwały w   ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

Ustala się miesięczną opłatę ulgową w   wysokości 1,25 (jeden złoty 25/100) za godzinę zajęć, o   których mowa w   ust. 2, w   przypadku korzystania z   nich:  

1)   przez drugie i   każde następne dziecko w   rodzinie,  

2)   przez dzieci, których rodzice objęci są pomocą socjalną wynikającą z   ustawy  
o pomocy społecznej. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


Krzysztof   Kohut

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »