| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/221/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XIII/123/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Łaziskach Górnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz. 235), art.12 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Łaziskach Górnych  
uchwala:  

§   1.  

W Statucie Żłobka Miejskiego w   Łaziskach Górnych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/123/11 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 25 października 2011 r. w   sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w   Łaziskach Górnych wprowadza się następującą zmianę:  

1)   § 10 ust. 3   otrzymuje brzmienie: „Opłaty za pobyt dziecka w   Żłobku oraz za wyżywienie wnoszone są przez rodziców za dany miesiąc z   dołu. Szczegóły wnoszenia i   rozliczania opłat określa umowa cywilnoprawna z   dyrektorem Żłobka”.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne i   Dyrektorowi Żłobka Miejskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Tadeusz   Król


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/221/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 19 czerwca 2012 r.

Zgodnie a   art. 11 ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz. 235) podmiot, który utworzył żłobek, ustala jego statut. W   związku z   faktem, iż organem tworzącym Żłobek Miejski w   Łaziskach Górnych jest Rada Miejska Łaziska Górne, zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w   Łaziskach Górnych dokonuje się w   tym samym trybie co jego uchwalenie.  

              Przedłożona zmiana została przygotowana na wniosek dyrektora Żłobka Miejskiego w   Łaziskach Górnych i   dotyczy wnoszenia przez rodziców za dany miesiąc opłat z   dołu zamiast z   góry.  

              Projekt uchwały Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych w   sprawie zmian w   załączniku do Uchwały Nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w   Łaziskach Górnych z   dnia 25 października 2011 r. w   sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w   Łaziskach Górnych zostanie w   trybie art. 5   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tj. Dz. U   z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) skonsultowany z   organizacjami pozarządowymi.  

W związku z   powyższym, zasadne jest podjęcie stosownej uchwały w   przedmiotowej sprawie.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »