| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 146/XIV/2012 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) po zaciągnięciu opinii Wójtów, Burmistrzów, Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

uchwala się , co następuje:

§ 1.

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu kłobuckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się rozkład godzin pracy aptek w porze nocnej na terenie powiatu kłobuckiego wskazany w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 81/VIII/2011 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2011 Nr 298, poz. 4998).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Pilśniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 146/XIV/2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 21 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 146/XIV/2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 21 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »