| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/308/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 20 czerwca 2012r.

w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Miasta Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 13 oraz art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust.1, art. 8 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978r. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), dla wyrażenia wspólnoty lokalnej mieszkańców Miasta i jego samorządności, biorąc pod uwagę opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2002r., na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1.

Ustanawia się herb Miasta Tarnowskie Góry oraz inne symbole Miasta Tarnowskie Góry takie jak: sztandar, barwy, flagi (bannery), pieczęcie.

§ 2 HERB.

1. Herb Miasta stanowi tarcza dwudzielna w słup, w połowie prawej pół czarnego orła ze złotymi (żółtymi) dziobem oraz szponami w polu srebrnym (białym); w połowie lewej dzielonej w pas u góry złote (żółte) skrzydło orle w polu czarnym, u dołu skrzyżowane górniczy młot i kilof o złotych (żółtych) trzonkach i stalowych głowicach w polu srebrnym (białym); ponad tarczą hełm turniejowy z czarno-srebrnymi (białymi) labrami, a ponad nim w klejnocie złote (żółte) skrzydło orle ze skrzyżowanymi górniczym młotem i kilofem o srebrnych (białych) trzonkach i stalowych głowicach.

2. Herb Wielki Tarnowskich Gór przedstawia wizerunek zawierający tarczę herbową wraz z hełmem, labrami oraz klejnotem. Herb Wielki objęty jest szczególną ochroną i zarezerwowany tylko do manifestacji najbardziej uroczystych.

3. Wzór Herbu Wielkiego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Herb Mały Tarnowskich Gór to wizerunek zawierający tylko tarczę herbową.

5. Wzór Herbu Małego określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 SZTANDAR.

1. Sztandar istnieje tylko w jednym egzemplarzu.

2. Sztandar Tarnowskich Gór składa się z płata, głowicy i drzewca. Płatem sztandaru jest tkanina o kształcie kwadratu. Główna strona sztandaru jest koloru błękitnego i zawiera pośrodku Herb Wielki Tarnowskich Gór, który otacza napis MIASTO TARNOWSKIE GÓRY.

3. W czterech rogach umieszczono daty ważne dla dziejów miasta: 1528, 1562, 1599, 2002.

4. Strona odwrotna jest koloru czerwonego i zawiera pośrodku wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Głowica sztandaru jest wykonana z metalu barwy złotej i zawiera klejnot z herbu miasta tj. orle skrzydło z narzędziami górniczymi.

6. Sztandar umieszczony jest w sali sesyjnej najwyższej władzy samorządu miasta. Towarzyszy szczególnie ważnym i uroczystym chwilom z życia społeczności Tarnowskich Gór.

7. Wzór i proporcje sztandaru określają załącznik nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 4 WEKSYLIA.

1. Barwami Tarnowskich Gór są kolory srebrny (biały), czarny i złoty (żółty) w trzech pasach równoległych równej szerokości i długości, z których górny jest srebrny (biały), środkowy czarny, a dolny złoty (żółty).

2. Flagą (banerem) Miasta jest prostokątny płat tkaniny o barwach Tarnowskich Gór.

3. Wzór flagi (banneru) Miasta określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Flagą urzędową Tarnowskich Gór jest prostokątny płat tkaniny o barwie błękitnej, w środku którego znajduje się Herb Wielki Tarnowskich Gór.

5. Banerem urzędowym Tarnowskich Gór jest prostokątny płat tkaniny o barwie błękitnej z Herbem Wielkim Tarnowskich Gór.

6. Wzór flagi i banneru urzędowego określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5 PIECZĘĆ.

1. Pieczęcią Miasta jest pieczęć okrągła zawierająca w środku Herb Mały Miasta z napisem w otoku „Tarnowskie Góry”.

2. Wzór pieczęci Miasta określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Pieczęcią Burmistrza jest pieczęć okrągła zawierająca w środku Herb Mały Miasta z napisem w otoku „Burmistrz Tarnowskich Gór”.

4. Wzór pieczęci Burmistrza określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

5. Pieczęcią Rady Miejskiej jest pieczęć okrągła zawierająca w środku Herb Mały Miasta z napisem w otoku „Rada Miejska Tarnowskich Gór”.

6. Wzór pieczęci Rady Miejskiej określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

7. Pieczęcią Przewodniczącego Rady Miejskiej jest pieczęć okrągła zawierająca w środku Herb Mały Miasta z napisem w otoku „Przewodniczący Rady Miejskiej Tarnowskich Gór”.

8. Wzór pieczęci Przewodniczącego Rady Miejskiej określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6 ATRYBUTY WŁADZY.

1. Atrybutem Przewodniczącego Rady Miejskiej Tarnowskich Gór, jako przedstawiciela samorządu gminnego, jest łańcuch metalowy barwy złotej z Herbem Wielkim Tarnowskich Gór.

2. Atrybutem Burmistrza Tarnowskich Gór, jako przedstawiciela władz miasta, jest łańcuch metalowy barwy srebrnej z Herbem Wielkim Tarnowskich Gór.

3. Wzór łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz łańcucha Burmistrza określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Dopuszcza się stosowanie dotychczas obowiązującej symboliki Miasta w materiałach już wykonanych do czasu ich zużycia lub wykorzystania.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/308/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 20 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/308/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 20 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/308/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 20 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/308/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 20 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/308/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 20 czerwca 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/308/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 20 czerwca 2012 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/308/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 20 czerwca 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/308/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 20 czerwca 2012 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/308/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 20 czerwca 2012 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/308/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 20 czerwca 2012 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/308/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 20 czerwca 2012 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXV/308/2012
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 20 czerwca 2012 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

- przygotuj się na coś innego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »